Continguts: 47167

Calcs de l'anglès: literalismes

Els exemples següents resulten literalismes en els contextos concrets que s'indiquen. Per tant, els termes catalans indicats als títols poden ser vàlids en contextos diferents.

Calcs de l'anglès

84 elements
#Nom Apartat
1 academics / acadèmics Calcs de l'anglès: literalismes
2 accurate / acurat Calcs de l'anglès: literalismes
3 actual / actual Calcs de l'anglès: literalismes
4 administred prices / preus administrats Calcs de l'anglès: literalismes
5 apartment / apartament Calcs de l'anglès: literalismes
6 audition / audició Calcs de l'anglès: literalismes
7 baron / baró Calcs de l'anglès: literalismes
8 barricade / barricada Calcs de l'anglès: literalismes
9 carcass / carcassa Calcs de l'anglès: literalismes
10 cellar / celler Calcs de l'anglès: literalismes
11 chauvinist / xovinista Calcs de l'anglès: literalismes
12 children's home / llar d'infants Calcs de l'anglès: literalismes
13 civil service / servei civil Calcs de l'anglès: literalismes
14 coat / abric Calcs de l'anglès: literalismes
15 condescending / condescendent Calcs de l'anglès: literalismes
16 condominium / condomini Calcs de l'anglès: literalismes
17 convict / convicte Calcs de l'anglès: literalismes
18 copy / còpia Calcs de l'anglès: literalismes
19 corporation / corporació Calcs de l'anglès: literalismes
20 dear / estimat Calcs de l'anglès: literalismes
21 doctor / doctor Calcs de l'anglès: literalismes
22 dozens of / dotzenes de Calcs de l'anglès: literalismes
23 dramatic / dramàtic Calcs de l'anglès: literalismes
24 ecologist / ecologista Calcs de l'anglès: literalismes
25 editor / editor Calcs de l'anglès: literalismes
26 emergency / emergència Calcs de l'anglès: literalismes
27 eventual / eventual Calcs de l'anglès: literalismes
28 eventually / eventualment Calcs de l'anglès: literalismes
29 frontier / frontera Calcs de l'anglès: literalismes
30 god! / déu! Calcs de l'anglès: literalismes
31 gripe / grip Calcs de l'anglès: literalismes
32 His name is / el seu nom és Calcs de l'anglès: literalismes
33 I beg your pardon? / perdona? Calcs de l'anglès: literalismes
34 I see / ja veig Calcs de l'anglès: literalismes
35 in a way / d'alguna manera Calcs de l'anglès: literalismes
36 industrial accident / accident industrial Calcs de l'anglès: literalismes
37 ingenuity / ingenuïtat Calcs de l'anglès: literalismes
38 key / clau Calcs de l'anglès: literalismes
39 lawman / home de lleis Calcs de l'anglès: literalismes
40 long, short grass / herba llarga, curta Calcs de l'anglès: literalismes
41 malted milk balls / boles de llet maltejades Calcs de l'anglès: literalismes
42 maniac / maníac Calcs de l'anglès: literalismes
43 monitoring / monitoratge Calcs de l'anglès: literalismes
44 natural / natural Calcs de l'anglès: literalismes
45 officer / oficial Calcs de l'anglès: literalismes
46 official / oficial Calcs de l'anglès: literalismes
47 one time / en una època Calcs de l'anglès: literalismes
48 pal / amic Calcs de l'anglès: literalismes
49 pieces / peces Calcs de l'anglès: literalismes
50 privacy / privacitat Calcs de l'anglès: literalismes
51 provincial / provincial Calcs de l'anglès: literalismes
52 public / públic Calcs de l'anglès: literalismes
53 pulchritude / pulcritud Calcs de l'anglès: literalismes
54 really / realment Calcs de l'anglès: literalismes
55 room / habitació Calcs de l'anglès: literalismes
56 safe / sa i estalvi Calcs de l'anglès: literalismes
57 silicon / silicona Calcs de l'anglès: literalismes
58 similarity / similaritat Calcs de l'anglès: literalismes
59 single / sol, solter Calcs de l'anglès: literalismes
60 soldier of fortune / soldat de fortuna Calcs de l'anglès: literalismes
61 suburbs / suburbis Calcs de l'anglès: literalismes
62 sulphur / sulfur Calcs de l'anglès: literalismes
63 term / termini Calcs de l'anglès: literalismes
64 terribly / terriblement Calcs de l'anglès: literalismes
65 thanks to (+ something/someone) / gràcies a Calcs de l'anglès: literalismes
66 theatre / teatre Calcs de l'anglès: literalismes
67 there / allí Calcs de l'anglès: literalismes
68 to belong / pertànyer Calcs de l'anglès: literalismes
69 to capture / capturar Calcs de l'anglès: literalismes
70 to embed / incrustar Calcs de l'anglès: literalismes
71 to excite, exciting / excitar, excitant Calcs de l'anglès: literalismes
72 to go aboard / abordar (un avió, un vaixell) Calcs de l'anglès: literalismes
73 to hate / odiar Calcs de l'anglès: literalismes
74 to learn / aprendre Calcs de l'anglès: literalismes
75 to suggest / suggerir Calcs de l'anglès: literalismes
76 to take actions / prendre accions Calcs de l'anglès: literalismes
77 topic / tòpic Calcs de l'anglès: literalismes
78 under control / sota control Calcs de l'anglès: literalismes
79 vicious / viciós Calcs de l'anglès: literalismes
80 vigilantes / vigilantes Calcs de l'anglès: literalismes
81 vocational / vocacional Calcs de l'anglès: literalismes
82 war act / acta de guerra Calcs de l'anglès: literalismes
83 wet market / mercat mullat Calcs de l'anglès: literalismes
84 when / quan Calcs de l'anglès: literalismes

84 elements

Continguts: 47167
ésAdir