Continguts: 47541

Calcs de l'anglès

La proporció majoritària de l'anglès com a llengua d'origen dels productes que ens arriben per traduir fa que sigui aquest idioma el que provoca les interferències més importants i, per tant, el que ocupa més espai de l'apartat Doblatge.

Distingim, per començar, dos grans blocs: un de traduccions incorrectes a causa del seu literalisme i un altre de traduccions correctes però que s'han convertit en formes úniques. En el primer cas indiquem la traducció correcta i en el segon proposem altres recursos.

En tercer lloc assenyalem formes que, com que en anglès tenen una freqüència d'ús més alta, enfarfeguen el text si es tradueixen de forma literal i sistemàtica.

Finalment ens referim a la fraseologia per assenyalar construccions dubtoses i proposar recursos alternatius.

Tenint en compte que alguns exemples no necessiten explicació, ens limitem a mostrar en tres línies successives la forma anglesa original, la traducció literal o limitada i la forma catalana recomanada.

1. Observacions generals

2. Literalismes

3. Recursos limitats i repetits

4. Recursos més freqüents en anglès que en català

5. Fraseologia

Interferències en la traducció

Continguts: 47541
ésAdir