Continguts: 47547

when / quan

Aquesta entrada forma part de l'apartat Calcs de l'anglès: literalismes. S'ha de precisar que els exemples d'aquest apartat resulten literalismes en els contextos concrets que s'indiquen. Per tant, els termes catalans indicats als títols poden ser vàlids en contextos diferents.

 

En documentals abunden construccions com aquesta:

The X quartet was getting ready to perform when one of its members was hit in the head
El quartet X es preparava per actuar quan un dels seus membres va rebre un cop al cap
Mentre el quartet X es preparava per actuar, un dels seus membres va rebre un cop al cap

I en diàlegs, aquesta altra:

How could you go diving when you know there's a shark around here?
Com pots bussejar quan saps que hi ha un tauró rondant?
Com pots bussejar sabent que hi ha un tauró rondant?

Continguts: 47547
ésAdir