Continguts: 47487

single / sol, solter

Aquesta entrada forma part de l'apartat Calcs de l'anglès: literalismes. S'ha de precisar que els exemples d'aquest apartat resulten literalismes en els contextos concrets que s'indiquen. Per tant, els termes catalans indicats als títols poden ser vàlids en contextos diferents.

 

1.   Referit a una persona, l'anglès single designa algú que viu sol.

En textos en català és un manlleu consolidat i admissible.

2. En textos traduïts de l'anglès, cal tenir en compte que no equival necessàriament a solter.

2.1. Segons el context pot tractar-se d'una persona separada, com és el cas de la frase I'm a single dad, que no es pot traduir literalment per Soc un pare solter.

2.2. Els casos més conflictius de traducció és quan single està en el context de divorced o widowed. Aquest diàleg n'és un exemple:

Viu sol? (alone)
Estic divorciat. (divorced)
Creu que pot ser un bon pare?
Sí, ho crec.
Em pot dir com es cuidaria de la nena sent solter? (a single man)

Evidentment, si és divorciat no pot ser solter, i aquí la millor solució és tot sol.

2.3. Un altre exemple el tenim en la traducció d'un guió basat en un assassí en sèrie obsessionat per les dones que viuen soles, algunes de les quals estan divorciades.

En comptes de:

La primera víctima, Helen S., 22 anys, cambrera, soltera (single), s'havia divorciat (divorced) feia 2 anys

Podem dir:

La primera víctima, Helen S., 22 anys, cambrera, vivia sola, s'havia divorciat feia 2 anys

2.4. Un cas particular és el de single father per indicar un pare que té al seu càrrec els fills perquè és viudo o divorciat i, a més, no té parella. Segons el context ens poden servir les fórmules pare sol o viudo amb un fill.

 

Continguts: 47487
ésAdir