Continguts: 47547

soldier of fortune / soldat de fortuna

Aquesta entrada forma part de l'apartat Calcs de l'anglès: literalismes. S'ha de precisar que els exemples d'aquest apartat resulten literalismes en els contextos concrets que s'indiquen. Per tant, els termes catalans indicats als títols poden ser vàlids en contextos diferents.

 

La traducció correcta és mercenari.

Continguts: 47547
ésAdir