Continguts: 47541

one time / en una època

Aquesta entrada forma part de l'apartat Calcs de l'anglès: literalismes. S'ha de precisar que els exemples d'aquest apartat resulten literalismes en els contextos concrets que s'indiquen. Per tant, els termes catalans indicats als títols poden ser vàlids en contextos diferents.

 

When I think of what she was like one time
Quan penso com havia estat en una època
Quan penso com havia estat temps enrere / en un altre temps

Continguts: 47541
ésAdir