Continguts: 47487

Majúscules i minúscules

1. Noms referits a persones

1.1. Connectius en els cognoms: "de", "de la", "van" , "von", etc.
1.2. Càrrecs, títols nobiliaris i designacions professionals, eclesiàstiques i militars
1.3. Formes de tractament
1.4. Noms propis de divinitats: Déu / déu

2. Noms referits a animals

3. Noms referits a coses

3.1. Noms d'objectes singulars
3.2. Noms de marques registrades
3.3. Noms de productes alimentaris i denominacions d'origen
3.4. Denominacions d'obres d'art pel nom de l'autor
3.5. Noms de cossos celestes
3.6. Noms propis de vehicles

4. Noms referits a llocs

4.1. Topònims amb article
4.2. Denominacions geopolítiques, històriques, literàries
4.3. Noms de vies urbanes i interurbanes
4.4. Noms d'accidents i llocs geogràfics
4.5. Punts cardinals: nord, sud, est, oest
4.6. Noms d'edificis i sales 
4.7. Noms de mercats
4.8. Noms de regions sanitàries

5. Noms de períodes històrics, moviments culturals, festes i fets destacats

5.1. Períodes de la història
5.2. Moviments culturals, estètics, artístics
5.3. Festes oficials, populars i religioses
5.4. Fets històrics destacats

6. Noms d'institucions, organismes, entitats, empreses

6.1. Organismes de govern i administracions públiques
6.2. Denominacions incompletes i correferents
6.3. Àmbit legislatiu
6.4. Àmbit judicial
6.5. Àmbit militar i cossos de seguretat
6.6. Àmbit religiós
6.7. Àmbit empresarial
6.8. Àmbit financer i borsari
6.9. Àmbit sanitari
6.10. Organismes internacionals
6.11. Infraestructures
6.12. Partits polítics i sindicats
6.13. Entitats i organismes esportius
6.14. Fundacions
6.15. Grups artístics
6.16. Orquestres i formacions musicals

7. Noms d'activitats educatives, socials, esportives, culturals

7.1. Premis
7.2. Festivals
7.3. Declaracions de patrimoni, de béns i d'espais naturals
7.4. Dies mundials, anys commemoratius i similars
7.5. Esdeveniments esportius
7.6. Concursos castellers
7.7. Fires, cimeres, congressos, simposis, col·loquis, jornades
7.8. Cicles educatius, assignatures, cursos, graus, postgraus, màsters

8. Noms de lleis, impostos, tractats, documents oficials

8.1. Carnets i documents identificatius
8.2. Lleis i documents oficials
8.3. Impostos i taxes
8.4. Tractats, acords, pactes, declaracions, manifestos

9. Títols

9.1. Obres
9.2. Adreces de webs i noms d'internet
9.3. Publicacions periòdiques
9.4. Programes radiofònics, televisius, digitals

Convencions gràfiques

Continguts: 47487
ésAdir