Continguts: 47487

Orquestres i formacions musicals

Criteris generals:

1. Escrivim amb majúscula les paraules significatives de la denominació d'orquestres i formacions musicals.

Sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva): Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

2. Se solen traduir els noms d'orquestres i formacions musicals que responen a una denominació amb estructura tradicional, com ara Orquestra Filharmònica de Viena, Orquestra Simfònica de Chicago, Orquestra de Cambra de StuttgartOrquestra de Cambra Anglesa.

3. No es tradueixen els noms amb caràcter i identitat propis que no responen a una estructura tradicional, com ara I Musici, Academy of Saint Martin in the Fields, Les Arts FlorissantsCantilena.

En aquest bloc ens solem trobar diverses menes de problemes:

3.1. D'una banda, tenim aquelles denominacions de grups que porten incorporat el nom del país o la ciutat a què pertanyen. Aleshores serà aconsellable donar-ne la forma catalana, sobretot si el nom del país o la ciutat s'allunya molt de la forma original. Ex.: Concentus Musicus de Viena (Concentus Musicus Wien), Musica Antiqua de Colònia (Musica Antiqua Köln).

3.2. D'altra banda, hi ha aquelles denominacions de grups que no porten incorporat el nom del país o la ciutat a què pertanyen. En aquest cas podem fer dues coses: o bé traduïm el nom del grup i hi incorporem el nom de la ciutat, o bé deixem el nom en la llengua original sense acompanyar-lo del de la seva ciutat. Ex.: La Capella Reial de París o bé La Chapelle Royale.

Això últim només es pot fer en el cas de llengües relativament pròximes a la nostra. En el cas de llengües allunyades, no tindrem més remei que optar per la primera solució. Ex.: Sinfonietta d'Estocolm.

3.3. Hi ha alguns casos excepcionals en què el nom de la ciutat forma part del nom del grup de manera indestriable. Aleshores no es tradueix. Ex.: London Sinfonietta.

3.4. Com a criteri general, però no inflexible, haurem de comprovar si el nom del grup porta incorporat el de la ciutat, de cara a traduir-lo o no. Si el porta incorporat, tendirem a traduir-lo; si no l'hi porta, no. Exemple: Orquestra Simfònica de Londres, però New Philharmonia Orchestra (per identificar-la com a orquestra britànica, ja que Nova Orquestra Philharmonia és massa imprecís). Tal com hem dit, en alguns casos es pot traduir el nom del grup afegint-hi el de la ciutat, si sabem quina és.

4. El terme francès ensemble, que es fa servir per designar grups musicals de diferents països, no el traduïm i el pronunciem a la francesa en tots els casos, és a dir, tant si el grup és francès com si és alemany o anglès.

Traducció de títols d'obres musicals
Criteris de traducció

Continguts: 47487
ésAdir