Continguts: 47352

Moviments culturals, estètics, artístics

1. Com a norma general, s'escriuen amb minúscula.

barroc
gòtic
modernisme
neoclassicisme
noucentisme
romànic

surrealisme

2. Com a excepcions, escrivim amb majúscula Renaixement, Renaixença, Romanticisme i Il·lustració.

Majúscules i minúscules

Continguts: 47352
ésAdir