Continguts: 47317

Organismes internacionals

1. Escrivim amb majúscula les paraules significatives de la denominació:

l'Organització de les Nacions Unides (l'ONU)
l'Aliança Atlàntica

2. També amb majúscula els òrgans dependents:

el Consell de Seguretat de l'ONU
l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (l'ACNUR)

Majúscules i minúscules

Continguts: 47317
ésAdir