Continguts: 47368

Noms propis de divinitats: Déu / déu

1. Com a convenció gràfica tradicional, escrivim amb majúscula la paraula Déu i totes les seves referències quan parlem de religions monoteistes. Escrivim déu, amb minúscula, quan ens referim a religions politeistes:

Déu
l'Esperit Sant

Al·là

Mart, el déu romà de la guerra
Els déus grecs

2. En usos metafòrics, minúscula:

Maradona és un déu a l'Argentina

3. En expressions lexicalitzades, optem també per la minúscula:

déu-n'hi-do
déu meu!
valga'm déu!

si déu vol
per l'amor de déu!
ni déu
tot déu

Majúscules i minúscules

Continguts: 47368
ésAdir