Continguts: 47541

Al·là

Adaptació de l'àrab. Significa Déu.

Podem fer servir indistintament, com a sinònimes, les expressions "Al·là és gran" i "Déu és gran" (en àrab: "Al·lahu-àkbar").

Ús de la majúscula

Continguts: 47541
ésAdir