Continguts: 47370

Lèxic: orientacions d'ús

1. Les entrades de l'apartat Lèxic de l'ésAdir van sempre etiquetades amb orientacions sobre l'ús que en fem als nostres mitjans:

1.1.  Ús general: paraules i expressions que fem servir tant en registres formals com informals dels nostres mitjans.

1.2.  Ús informal: paraules i expressions pròpies de registres informals, contextos col·loquials i estils pròxims a la llengua espontània.

1.3.  Ús abusiu: paraules i expressions que en alguns textos es fan servir d'una manera gairebé exclusiva o estereotipada, en detriment d'altres possibilitats que convé no oblidar.

1.4.  Ús correcte / ús incorrecte: paraules i expressions que no sempre es fan servir en el seu significat precís.

1.5.  No admissible: paraules i expressions que no apareixen al diccionari normatiu i que descartem en qualsevol context dels nostres mitjans. Les marquem amb un asterisc (*).

2. Informacions addicionals

Etiquetes que poden acompanyar les orientacions d'ús anteriors:

2.1. No recollit al DIEC: paraules, o accepcions de paraules, admeses a l'ésAdir i que no consten a l'edició actual del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans.

2.2. Recollit al DIEC: paraules, o accepcions de paraules, admeses a l'ésAdir i que posteriorment l'Institut d'Estudis Catalans ha recollit a la segona edició del "Diccionari de la llengua catalana" (DIEC2, publicat en paper el 29 de març del 2007 i actualitzat en revisions posteriors).

2.3. Cometes o cursiva: paraules que escrivim amb marca tipogràfica, és a dir, entre cometes o en cursiva (més informació). Les marquem amb la icona .

Lèxic

Continguts: 47370
ésAdir