Continguts: 47544

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6474 elements
#Nom Apartat
1 a [+ temps] vistaús general Lèxic: entrades
2 a banda deús general Lèxic: entrades
3 a base deús general Lèxic: entrades
4 a bastamentús general Lèxic: entrades
5 *a bote prontono admissible Lèxic: entrades
6 a canviús general Lèxic: entrades
7 a cappellaús general Lèxic: entrades
8 a cara descobertaús general Lèxic: entrades
9 a contracorrentús general Lèxic: entrades
10 a contrallumús general Lèxic: entrades
11 a contrapeuús general Lèxic: entrades
12 a contrarellotgeús general Lèxic: entrades
13 a contrario sensuús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
14 a corús general Lèxic: entrades
15 a correcuitaús general Lèxic: entrades
16 a costa deús general Lèxic: entrades
17 a demandaús general Lèxic: entrades
18 a dia d'avuiús general Lèxic: entrades
19 *a diarino admissible Lèxic: entrades
20 *a diferència ambno admissible Lèxic: entrades
21 a divinisús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
22 a falta deús general Lèxic: entrades
23 a granelús general Lèxic: entrades
24 *a grosso modono admissible Lèxic: entrades
25 a gustús general Lèxic: entrades
26 a hores d'araús general Lèxic: entrades
27 a jutjar perús general Lèxic: entrades
28 a l'avançadaús general Lèxic: entrades
29 a l'espera deús general Lèxic: entrades
30 *a l'igual queno admissible Lèxic: entrades
31 a l'interior / a l'exteriorús abusiu Lèxic: entrades
32 *a l'objecte deno admissible Lèxic: entrades
33 *a l'ordre, capità!no admissible Lèxic: entrades
34 a l'últimaús general Lèxic: entrades
35 a la bravaús general Lèxic: entrades
36 a la llum deús general Lèxic: entrades
37 a la meunièreús general Lèxic: entrades
38 a la queús informal Lèxic: entrades
39 a la ratlla deús general Lèxic: entrades
40 *a la tercera va la vençudano admissible Lèxic: entrades
41 a la toreraús general Lèxic: entrades
42 a la una / a l'unaús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
43 a les primeres de canviús general Lèxic: entrades
44 a mans (d'algú)ús general Lèxic: entrades
45 a menys queús general Lèxic: entrades
46 *a mida queno admissible Lèxic: entrades
47 a mitjans deús general Lèxic: entrades
48 a nivell deús abusiu Lèxic: entrades
49 *a no ser queno admissible Lèxic: entrades
50 a nom deús general Lèxic: entrades
51 a part deús general Lèxic: entrades
52 *a per totesno admissible Lèxic: entrades
53 a peu deús general Lèxic: entrades
54 a pilota passadaús general Lèxic: entrades
55 a plaerús general Lèxic: entrades
56 a ple pulmóús general Lèxic: entrades
57 *a poc deno admissible Lèxic: entrades
58 a posterioriús general Lèxic: entrades
59 a primer cop d'ullús general Lèxic: entrades
60 a prioriús general Lèxic: entrades
61 a proposta deús general Lèxic: entrades
62 *a resultes deno admissible Lèxic: entrades
63 a sacús informal Lèxic: entrades
64 a solesús general Lèxic: entrades
65 a tall d'exempleús general Lèxic: entrades
66 a tempoús general Lèxic: entrades
67 *a topeno admissible Lèxic: entrades
68 a tot aixòús abusiu Lèxic: entrades
69 a tot gasús general Lèxic: entrades
70 a tota merdaús informal Lèxic: entrades
71 a vegadesús general Lèxic: entrades
72 a vista d'ocellús general Lèxic: entrades
73 abaiaús general Lèxic: entrades
74 *abaixadano admissible Lèxic: entrades
75 abanderarús general Lèxic: entrades
76 abanderat | abanderadaús general Lèxic: entrades
77 abans-d'ahirús general Lèxic: entrades
78 *abarcarno admissible Lèxic: entrades
79 abaritonat | abaritonadaús general Lèxic: entrades
80 abassegador | abassegadoraús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
81 abassegarús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
82 *abasteixementno admissible Lèxic: entrades
83 abastimentús general Lèxic: entrades
84 abastirús general Lèxic: entrades
85 abdicarús general Lèxic: entrades
86 abdominalús general Lèxic: entrades
87 abduirús general Lèxic: entrades
88 abertzaleús general Lèxic: entrades
89 abkhaz | abkhazaús general Lèxic: entrades
90 ablacióús general Lèxic: entrades
91 *ablacionarno admissible Lèxic: entrades
92 abocamentús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
93 abocar aús general Lèxic: entrades
94 abocat | abocadaús general Lèxic: entrades
95 *abogarno admissible Lèxic: entrades
96 abonamentús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
97 abonarús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
98 *aborígenano admissible Lèxic: entrades
99 absentistaús general Lèxic: entrades
100 abstenir-seús general Lèxic: entrades

6474 elements

Continguts: 47544
ésAdir