Continguts: 47352

Títols de programes radiofònics, televisius, digitals

Enllaç a títols de programes:

Emissores de Catalunya Ràdio
Televisió de Catalunya

Convencions gràfiques:

1. Escrivim amb marca tipogràfica (entre cometes o en cursiva) els noms dels programes. També el nom de les seccions que en formen part.

Com a excepció, escrivim sense marca tipogràfica La Marató.

2. Com a norma general només escrivim amb majúscula la primera lletra dels títols dels programes i la inicial dels noms propis, si n'hi ha:

"El matí de Catalunya Ràdio"

"Els matins"

"El suplement"

"La transmissió d'en Torquemada" (o "LaTdT")

"Tot es mou"

"El foraster"

"Els homes clàssics"

3. Alguns noms de programes s'associen molt a qui els presenta i poden acabar funcionant com un sobrenom. En aquest cas, com a norma general optem per aplicar-hi les convencions gràfiques pròpies dels sobrenoms:

Quim Masferrer, el Foraster, visita Vallfogona de Ripollès

Aquesta tarda hem rebut Albert Galceran i Pedro Pardo, els Homes Clàssics de Catalunya Música

Marca tipogràfica

Continguts: 47352
ésAdir