Continguts: 47487

Àmbit religiós

1. Escrivim amb majúscula el terme Església sempre que es refereix a la institució, per distingir-lo de l'edifici:

l'Església
l'Església catòlica
l'Església anglicana

2. Amb majúscula els òrgans de decisió de les institucions religioses:

Conferència Episcopal Espanyola
Consell Pastoral de Barcelona

3. Amb minúscula les demarcacions territorials religioses:

l'arquebisbat de Barcelona
la diòcesi de Girona

Majúscules i minúscules

Continguts: 47487
ésAdir