Continguts: 47354

Noms d'objectes singulars

Els escrivim amb majúscula i sense marca tipogràfica. Exemples: l'espasa Excalibur, la campana Silvestra de la Seu Vella.

Majúscules i minúscules

Continguts: 47354
ésAdir