Continguts: 47370

Vocals àtones en català oriental

1. En català oriental, com a norma general:

1.1. Pronunciem neutres les vocals a i e en posició no accentuada.

1.2. Pronunciem [u] la vocal o en posició no accentuada.

2. Casos especials:

2.1. Cultismes, neologismes, paraules escurçades, estrangerismes

2.2. Llatinismes

2.3. Sigles

2.4. Vocal neutra entre consonant i erra

2.5. "pre-", "re-", "entre-"

2.6. "ante-", "vice-", "co-"

2.7. "tele-"

2.8. "vídeo", "estèreo"

2.9. ae, ao, ea, ee, eo, io, oe, ou, uo, ua, ue

2.10. "que" interrogatiu i ponderatiu

2.11. "que" àton

Vocals àtones en català occidental

Fonètica

Continguts: 47370
ésAdir