Continguts: 47544

Neutralització: pronúncia del grup "ea"

En català oriental, la parella de vocals ea es pronuncia amb e tancada + vocal neutra quan la a és àtona, i amb e tancada + a quan la a és tònica.

En català occidental es mantenen les dues vocals en el seu timbre clar.

Més informació: GIEC (3.3.1.2b).

Vocals àtones en català oriental

Continguts: 47544
ésAdir