Continguts: 47517

Neutralització: pronúncia del grup "oe"

En català oriental, la parella de vocals oe en general es pronuncia:

- Si la o és tònica, marcant clarament la e i la o (sense neutralitzacions).

- Si la o és àtona, el grup vocàlic se sol neutralitzar (u + vocal neutra).

Vocals àtones en català oriental

Continguts: 47517
ésAdir