Continguts: 47487

Neutralització: pronúncia del grup "ao"

En català oriental, el grup format per la vocal final del prefix contra- seguit d'una o àtona es pronuncia amb vocal neutra + u.

En català occidental es mantenen les dues vocals en el seu timbre clar.

Vocals àtones en català oriental

1 elements

1 elements

Continguts: 47487
ésAdir