Continguts: 47541

Neutralització: vocal neutra entre consonant i erra

En registres informals orals són habituals les elisions vocàliques entre consonant i erra: b(a)rana, per exemple.

En registres formals evitem aquestes elisions.

Més informació: GIEC (3.3).

Vocals àtones en català oriental

Continguts: 47541
ésAdir