Continguts: 47544

Neutralització: "tele-"

En les paraules començades per tele-, la neutralització o no d'aquestes e sol presentar vacil·lacions, ja que depèn del grau d'arrelament en la parla comuna de cada paraula.

Com a norma general:

1. Neutralitzem les e de paraules com ara televisió (però no la seva forma abreujada, tele), telefonar o telescopi.

2. No neutralitzem aquestes e en termes d'ús més recent, com ara teleporqueria o teletreball. Aquests termes, a mesura que arrelen en la parla comuna, poden acabar pronunciant-se amb neutralitzacions vocàliques (com ha passat amb telenotícies, per exemple).

Continguts: 47544
ésAdir