Continguts: 47487

Neutralització: pronúncia del grup "uo"

1. En català oriental, quan la o és àtona el diftong uo sona en general com una u més o menys llarga (uu/u).

2. El cultisme duo es pronuncia sense neutralitzar la o.

Vocals àtones en català oriental

Continguts: 47487
ésAdir