Continguts: 47487

Neutralització: pronúncia del grup "ee"

1. En català oriental, la parella de vocals ee es pronuncia:

1.1. Amb e tancada + vocal neutra quan totes dues són àtones (àrees, pàncrees), sempre que la primera no formi part d'un prefix.

Si estan en posició pretònica, se solen neutralitzar totes dues (neerlandès).

1.2. Quan la segona e és tònica, amb vocal neutra + e oberta o tancada (segons els casos): beneeixo, creés.

1.3. Quan la primera e és tònica, es pronuncia amb e oberta o tancada (segons els casos) + vocal neutra: crees.

2. En català occidental, la e àtona es pronuncia tancada.

Vocals àtones en català oriental

Continguts: 47487
ésAdir