Continguts: 47196

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6408 elements
#Nom Apartat
4901 quasiús abusiu Lèxic: entrades
4902 *quasibéno admissible Lèxic: entrades
4903 *quatribarrat | *quatribarradano admissible Lèxic: entrades
4904 *quatriennalno admissible Lèxic: entrades
4905 *quatriennino admissible Lèxic: entrades
4906 *quatrigemin | *quatrigèminano admissible Lèxic: entrades
4907 *quatrimestralno admissible Lèxic: entrades
4908 *quatrimestreno admissible Lèxic: entrades
4909 *quatrimotorno admissible Lèxic: entrades
4910 *quatriplicarno admissible Lèxic: entrades
4911 *què més donano admissible Lèxic: entrades
4912 què talús informal Lèxic: entrades
4913 què va!ús informal Lèxic: entrades
4914 quedadaús general Lèxic: entrades
4915 quedarús general Lèxic: entrades
4916 quedar-se (amb algú)ús informal Lèxic: entrades
4917 queerús general Lèxic: entrades
4918 quefirús general Lèxic: entrades
4919 queimadaús general Lèxic: entrades
4920 quelcomús abusiu Lèxic: entrades
4921 quepisús general Lèxic: entrades
4922 quètxupús general Lèxic: entrades
4923 quibutsús general Lèxic: entrades
4924 quicheús general Lèxic: entrades
4925 quicoús general Lèxic: entrades
4926 quidús general Lèxic: entrades
4927 quid pro quoús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
4928 quilòmetre verticalús general Lèxic: entrades
4929 quilòmetre zeroús general Lèxic: entrades
4930 químioús general Lèxic: entrades
4931 quimonoús general Lèxic: entrades
4932 quinielaús general Lèxic: entrades
4933 quinoaús general Lèxic: entrades
4934 quinquiús informal Lèxic: entrades
4935 quintoús general Lèxic: entrades
4936 quintonús general Lèxic: entrades
4937 quioscús general Lèxic: entrades
4938 quipàús general Lèxic: entrades
4939 quiròfanús general Lèxic: entrades
4940 quirúrgic | quirúrgicaús general Lèxic: entrades
4941 *quitano admissible Lèxic: entrades
4942 quitançaús general Lèxic: entrades
4943 quítxuaús general Lèxic: entrades
4944 *quotidianeïtatno admissible Lèxic: entrades
4945 rabdomiosarcomaús general Lèxic: entrades
4946 rabí | rabinaús general Lèxic: entrades
4947 rabiarús general Lèxic: entrades
4948 rabonaús general Lèxic: entrades
4949 racletús general Lèxic: entrades
4950 ràcordús general Lèxic: entrades
4951 radarús general Lèxic: entrades
4952 radar autònomús general Lèxic: entrades
4953 radar de tramús general Lèxic: entrades
4954 radiofonistaús general Lèxic: entrades
4955 radiofórmulaús general Fonètica i ortografia
4956 radiografiaús general Lèxic: entrades
4957 radioteatreús general Lèxic: entrades
4958 ràftingús general Lèxic: entrades
4959 ragoûtús general Lèxic: entrades
4960 rai (música)ús general Lèxic: entrades
4961 raidús general Lèxic: entrades
4962 raisús general Lèxic: entrades
4963 rajàús general Lèxic: entrades
4964 rakhineús general Lèxic: entrades
4965 ralentíús general Lèxic: entrades
4966 *ralentimentno admissible Lèxic: entrades
4967 *ralentirno admissible Lèxic: entrades
4968 *ralentitzacióno admissible Lèxic: entrades
4969 *ralentitzarno admissible Lèxic: entrades
4970 ral·liús general Lèxic: entrades
4971 ral·licròsús general Lèxic: entrades
4972 ramadàús general Lèxic: entrades
4973 ramblejarús general Lèxic: entrades
4974 randús general Lèxic: entrades
4975 raníús general Lèxic: entrades
4976 rànquingús general Lèxic: entrades
4977 rapús general Lèxic: entrades
4978 rapanuiús general Lèxic: entrades
4979 rapejarús general Lèxic: entrades
4980 ràpelús general Lèxic: entrades
4981 raper | raperaús general Lèxic: entrades
4982 ràpidús general Lèxic: entrades
4983 rara avisús general Lèxic: entrades
4984 rascaús informal Lèxic: entrades
4985 raspútitsaús general Lèxic: entrades
4986 rastaflautaús general Lèxic: entrades
4987 rastreigús general Lèxic: entrades
4988 rastrejador | rastrejadoraús general Lèxic: entrades
4989 rastrejarús general Lèxic: entrades
4990 ràtingús general Lèxic: entrades
4991 ràtioús general Lèxic: entrades
4992 ratlla candelaús general Lèxic: entrades
4993 ratlla kodakús general Lèxic: entrades
4994 ratllarús informal Lèxic: entrades
4995 *ratonerano admissible Lèxic: entrades
4996 ràtziaús general Lèxic: entrades
4997 ravalejarús general Lèxic: entrades
4998 raveús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
4999 ravioliús general Lèxic: entrades
5000 *reaci | *reàciano admissible Lèxic: entrades

6408 elements

Continguts: 47196
ésAdir