Continguts: 47540

Normes específiques per als documentals

El gènere documental correspon a un tipus de comunicació diferent del de la ficció: es basa en la narració i la descripció en comptes del diàleg.

Es tracta d'una narració o descripció, a més, de tipus divulgatiu o rigorosament científic que demana generalment un nivell de llenguatge formal.

Quan el narrador es dirigeix a l'espectador fa servir les formes verbals que corresponen al tractament de vosaltres i les formes impersonals quan sigui possible.

1. Usos numèrics de la coma i del punt

2. Notació funcional anglesa

3. Unitats de pressió

4. Les lletres gregues

5. Pronunciació de noms llatins

6. Confusions amb el "billion" i el "trillion" anglesos

7. Terminologia del temps horari

Traducció i doblatge: normes d'estil

Continguts: 47540
ésAdir