Continguts: 47541

Perspectiva de gènere: recursos lingüístics

1. Noms d'oficis, professions, càrrecs i titulacions

Si el nom té doble forma, fem servir la femenina quan l'apliquem a una dona, i no la masculina:

arquitecta
enginyera
síndica de greuges

Quan hi ha una única forma per al masculí i per al femení, l'article és l'element diferenciador:

el / la cap
el / la fiscal
el / la docent

Ampliació: exemples.

Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

 

2. Professions i ocupacions marcades

Evitem feminitzar determinades ocupacions i masculinitzar-ne d'altres:

Metges i infermeres
Personal mèdic i d'infermeria

Dones de fer feina
Personal de neteja

Hostesses de vol
Auxiliars de vol 

Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

 

3. Noms col·lectius

Podem fer servir noms col·lectius, sobretot si no hi ha imatges que complementin la narració:

La direcció i els treballadors han arribat a un acord
La direcció i la plantilla han arribat a un acord

Els pares dels alumnes i la direcció de l'escola resolen el conflicte
Les famílies dels alumnes i la direcció de l'escola resolen el conflicte

Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

 

4. Formes dobles

Podem fer servir formes dobles que resulten naturals:

Aquest any hi han participat vuitanta nens i nenes

L'educació és responsabilitat de mares i pares

Evitem fórmules com els i les nenes o els/les nens/nenes.

Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

 

5. L'ordre dels termes

Quan ens referim explícitament a un i altre sexe tant podem començar pel masculí com pel femení. Alternem les dues possibilitats:

Alguns estudis demostren que les noies i els nois tenen un rendiment escolar diferent

Alguns estudis demostren que els nois i les noies tenen un rendiment escolar diferent

Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

 

6. Tractament homogeni

En un mateix context, no tractem la dona amb familiaritat i l'home amb formalitat, ni tampoc a la inversa:

Aquest matí s'han reunit la Merkel i Donald Trump
Aquest matí s'han reunit Angela Merkel i Donald Trump

Famosos amb problemes amb la justícia: de l'Iñaki Urdangarin a Ana Botella
Famosos amb problemes amb la justícia: d'Iñaki Urdangarin a Ana Botella

Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

 

7. Relacions de parella

Per descriure la relació sentimental entre dues persones, en general donem preferència al terme parella, vàlid per a tota mena de situacions civils i d'identitats de gènere:

Han entrevistat la parella del detingut 

Les jugadores han anat al sopar amb les seves parelles

 

8. Més informació

Paritat i equilibri de gènere

La presència de les dones i els homes en els mitjans de 3Cat

La diversitat de punts de vista de les dones i els homes

La representació de les dones i els homes en els mitjans de 3Cat

Gènere i categoria social

Estereotips, tòpics i clixés en la representació de dones i homes

Tracte no discriminatori

La identitat de les dones i els homes

Recursos lingüístics per evitar el sexisme

 

 

104 elements
#Nom Apartat
1 abat | abadessa Fonètica i ortografia
2 acròbata Morfologia
3 actor | actriu Morfologia
4 advocat | advocada Morfologia
5 agent Morfologia
6 alcalde | alcaldessa Morfologia
7 aprenent | aprenenta Morfologia
8 àrbitre | àrbitraús general Lèxic: entrades
9 arqueòleg | arqueòloga Morfologia
10 autor | autora Morfologia
11 baró | baronessaús general Lèxic: entrades
12 bateriaús general Lèxic: entrades
13 bidell | bidella Morfologia
14 biòleg | biòloga Morfologia
15 bisbe | bisbessaús general Morfologia
16 cantant Morfologia
17 capità | capitana Morfologia
18 clavicembalistaús general Lèxic: entrades
19 comissari | comissària Morfologia
20 comte | comtessa Fonètica i ortografia
21 comunicador | comunicadoraús general Lèxic: entrades
22 conferenciant Morfologia
23 conserge Morfologia
24 contrabaixistaús general Lèxic: entrades
25 copilot Morfologia
26 corrector | correctora Morfologia
27 criminòleg | criminòlogaús general Lèxic: entrades
28 crític | crítica Morfologia
29 degà | degana Morfologia
30 delfí | delfinaús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
31 delineant Morfologia
32 dibuixant Morfologia
33 diputat | diputada Morfologia
34 director | directora Morfologia
35 doctor | doctora Morfologia
36 duc | duquessa Fonètica i ortografia
37 editor | editora Morfologia
38 enòleg | enòlogaús general Lèxic: entrades
39 escriptor | escriptora Morfologia
40 especialista Morfologia
41 estrateg | estrategaús general Lèxic: entrades
42 filòleg | filòloga Morfologia
43 fiscal Morfologia
44 foniatre | foniatra Morfologia
45 funcionari | funcionària Morfologia
46 galeristaús general Lèxic: entrades
47 genet | genetaús general Lèxic: entrades
48 geòleg | geòloga Morfologia
49 gerent | gerenta Morfologia
50 geriatre | geriatra Morfologia
51 gericultor | gericultoraús general Lèxic: entrades
52 gimnasta Fonètica i ortografia
53 governant Morfologia
54 governanta Morfologia
55 guàrdia / guardaús general Lèxic: entrades
56 guàrdia civil Morfologia
57 guàrdia urbà | guàrdia urbana Morfologia
58 intèrpret Morfologia
59 interventor | interventora Morfologia
60 japonòleg | japonòlogaús general Lèxic: entrades
61 jutge | jutgessa Fonètica i ortografia
62 locutor | locutora Morfologia
63 logopeda Morfologia
64 mestre | mestra Morfologia
65 metge | metgessaús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
66 ministre | ministra Morfologia
67 modista Morfologia
68 mosso d'esquadra | mossa d'esquadra Morfologia
69 musicòleg | musicòloga Morfologia
70 niponòleg | niponòlogaús general Lèxic: entrades
71 pediatre | pediatra Morfologia
72 pèrit | pèritaús general Fonètica i ortografia
73 pilotús general Morfologia
74 polític | política Morfologia
75 presentador | presentadora Morfologia
76 president | presidenta Morfologia
77 príncep | princesa Fonètica i ortografia
78 professional Morfologia
79 psicòleg | psicòloga Morfologia
80 psiquiatre | psiquiatra Morfologia
81 rector | rectora Morfologia
82 redactor | redactora Morfologia
83 regidor | regidora Morfologia
84 representant Morfologia
85 revisor | revisora Morfologia
86 sacerdot | sacerdotessaús general Morfologia
87 síndic de greuges | síndica de greuges Majúscules i minúscules
88 sociòleg | sociòloga Morfologia
89 soldat | soldada Morfologia
90 subdirector | subdirectora Morfologia
91 subtinent | subtinentaús general Morfologia
92 tècnic | tècnicaús general Lèxic: entrades
93 testimoni Morfologia
94 tinent d'alcalde | tinenta d'alcalde Morfologia
95 tinent d'alcaldia | tinenta d'alcaldia Morfologia
96 tinent | tinenta Morfologia
97 traductor | traductora Morfologia
98 trombonistaús general Lèxic: entrades
99 vicealcalde | vicealcaldessaús general Lèxic: entrades
100 vigilant Morfologia

104 elements

Continguts: 47541
ésAdir