Continguts: 47317

àrbitre | àrbitra

En les competicions esportives, persona que s'encarrega d'interpretar i de fer complir el reglament.

Sinònim: col·legiat, -ada.

Variant col·loquial: àrbit.

Lèxic esports

Perspectiva de gènere: oficis, professions, càrrecs i titulacions

Continguts: 47317
ésAdir