Continguts: 47541

Traducció i doblatge: pobresa expressiva

Selecció de casos que solen presentar dubtes.

1. forat

2. gran / gros

3. importar

4. mala olor

5. oblidar

6. pal

7. proper

8. recordar

9. termini

10. trencar

Traducció i doblatge: tractament del lèxic

Continguts: 47541
ésAdir