Continguts: 47351

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6429 elements
#Nom Apartat
2401 espagatús general Lèxic: entrades
2402 espaguetiús general Lèxic: entrades
2403 espaialús informal Lèxic: entrades
2404 espardenyaús general Lèxic: entrades
2405 espàrringús general Lèxic: entrades
2406 espaterrantús informal Lèxic: entrades
2407 espaterrarús informal Lèxic: entrades
2408 esperarús general Lèxic: entrades
2409 esperpentús general Lèxic: entrades
2410 esperpèntic | esperpènticaús general Lèxic: entrades
2411 espiaús general Lèxic: entrades
2412 *espinillerano admissible Lèxic: entrades
2413 espirituós | espirituosaús general Lèxic: entrades
2414 espirulinaús general Lèxic: entrades
2415 espoilejarús general Lèxic: entrades
2416 espòilerús general Lèxic: entrades
2417 espoliús general Lèxic: entrades
2418 espoliarús general Lèxic: entrades
2419 esponjarús general Lèxic: entrades
2420 espònsorús general Lèxic: entrades
2421 esponsoritzacióús general Lèxic: entrades
2422 esponsoritzarús general Lèxic: entrades
2423 *espontanitatno admissible Lèxic: entrades
2424 esportivaús general Lèxic: entrades
2425 espotús general Lèxic: entrades
2426 espraiús general Lèxic: entrades
2427 espressoús general Lèxic: entrades
2428 esprintús general Lèxic: entrades
2429 esprintarús general Lèxic: entrades
2430 esprínterús general Lèxic: entrades
2431 esqualús general Lèxic: entrades
2432 esquena / espatllaús general Lèxic: entrades
2433 esquerraús general Lèxic: entrades
2434 esquerranitzarús general Lèxic: entrades
2435 esquerranós | esquerranosaús general Lèxic: entrades
2436 esquetxús general Lèxic: entrades
2437 esquí de fonsús general Lèxic: entrades
2438 esquí de muntanyaús general Lèxic: entrades
2439 esquinçarús general Lèxic: entrades
2440 està previstús abusiu Lèxic: entrades
2441 establishmentús general Lèxic: entrades
2442 estagflacióús general Lèxic: entrades
2443 estagnacióús general Lèxic: entrades
2444 estampidaús general Lèxic: entrades
2445 estançaús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
2446 estandús general Lèxic: entrades
2447 estàndardús general Lèxic: entrades
2448 *estandaritzacióno admissible Lèxic: entrades
2449 *estandaritzarno admissible Lèxic: entrades
2450 *estandaritzat | *estandaritzadano admissible Lèxic: entrades
2451 estàndingús general Lèxic: entrades
2452 estar a les últimesús general Lèxic: entrades
2453 estar acabatús informal Lèxic: entrades
2454 estar ambús general Lèxic: entrades
2455 estar clarús informal Lèxic: entrades
2456 estar d'enhorabonaús general Lèxic: entrades
2457 estar de bona gaitaús informal Lèxic: entrades
2458 estar de mala gaitaús informal Lèxic: entrades
2459 estar de mésús general Lèxic: entrades
2460 estar de tornadaús general Lèxic: entrades
2461 estar en contacteús abusiu Lèxic: entrades
2462 estar en deute (amb algú)ús general Lèxic: entrades
2463 estar fet caldoús informal Lèxic: entrades
2464 estar fet polsús informal Lèxic: entrades
2465 estar pels núvolsús general Lèxic: entrades
2466 estar per ús general Lèxic: entrades
2467 estar-se deús general Lèxic: entrades
2468 estar sobre avísús general Lèxic: entrades
2469 estartidenc | estartidencaús general Lèxic: entrades
2470 estat frontissaús general Lèxic: entrades
2471 estat membreús general Lèxic: entrades
2472 estatalitzarús general Lèxic: entrades
2473 estatinaús general Lèxic: entrades
2474 estatitatús general Lèxic: entrades
2475 estatlliurismeús general Lèxic: entrades
2476 estatlliuristaús general Lèxic: entrades
2477 estatunidenc | estatunidencaús general Lèxic: entrades
2478 estatusús general Lèxic: entrades
2479 estelaús general Lèxic: entrades
2480 estenallesús general Lèxic: entrades
2481 estendre la màús general Lèxic: entrades
2482 *esternonno admissible Lèxic: entrades
2483 esteticistaús general Lèxic: entrades
2484 estèviaús general Lèxic: entrades
2485 estigmatitzador | estigmatitzadoraús general Lèxic: entrades
2486 estilemaús general Lèxic: entrades
2487 estilismeús general Lèxic: entrades
2488 estilistaús general Lèxic: entrades
2489 estilós | estilosaús general Lèxic: entrades
2490 estira-i-arronsaús general Lèxic: entrades
2491 estirar el carroús general Lèxic: entrades
2492 estisoresús general Lèxic: entrades
2493 estocús general Lèxic: entrades
2494 estolaús general Lèxic: entrades
2495 estorús general Lèxic: entrades
2496 estoraús general Lèxic: entrades
2497 *estorbarno admissible Lèxic: entrades
2498 estovallesús general Lèxic: entrades
2499 estradaús general Lèxic: entrades
2500 estrateg | estrategaús general Lèxic: entrades

6429 elements

Continguts: 47351
ésAdir