Continguts: 47150

hotel / Hotel

1. Escrivim amb majúscula els noms propis dels hotels:

l'Hotel Arts
l'Hotel Colón

l'Hotel España
l'Hotel Torre Melina (antic Hotel Juan Carlos I)
l'Hotel Plaza
l'Hotel Ritz
l'Hotel Sofia

2. Escrivim la paraula hotel amb minúscula quan no va acompanyada de la resta del nom o quan apareix en plural:

Aquesta nit dormiran a l'hotel
Els hotels Ritz i Arts

3. Amb minúscula els càrrecs:

el gerent del Ritz
la directora de l'Arts

Denominacions incompletes i correferents

Noms d'edificis i sales

Continguts: 47150
ésAdir