Continguts: 47368

Vocabulari del coronavirus

(Cerques dins del document: CTRL + F)

Document elaborat amb motiu de l'aparició del coronavirus causant de la malaltia covid-19 (desembre del 2019) i ampliat de cara a La Marató del 2020.

Per a més informació, remetem al diccionari en línia i a les infografies interactives del Termcat.

 

adenovirus 

Grup de virus que contenen ADN.

Derivats: adenovíric, -a (o adenoviral).

 

ADN  

Sigla d'àcid desoxiribonucleic.

Molècula que conté la informació genètica dels éssers vius.

També és habitual, sobretot en àmbits especialitzats, fer servir la sigla anglesa DNA.

 

aerosol

1. Goteta de saliva que s’emet al parlar i que pot quedar suspesa a l’aire durant hores.

2. Esprai.

 

Agència Europea de Medicaments

Organisme de la Unió Europea responsable d'avaluar i supervisar els medicaments per a la salut humana i animal.

Sigla: EMA (de l'anglès European Medicines Agency).

Anglès: European Medicines Agency.
Castellà: Agencia Europea de Medicamentos.
Francès: Agence Européenne des Médicaments.

 

agèusia

Pèrdua del sentit del gust.

Quan la pèrdua és parcial es parla d'hipogèusia.

Sol anar associada a la pèrdua del sentit de l'olfacte (anòsmia) i pot ser un símptoma de covid-19.

 

aïllament

Mesura de seguretat que s'aplica a una persona que té una malaltia contagiosa per reduir el risc que l'encomani.

El personal sanitari decideix qui és candidat a un aïllament domiciliari i li fa un seguiment periòdic. La família de la persona aïllada pot continuar vivint al domicili, amb mesures de precaució.

 

anòsmia

Pèrdua del sentit de l'olfacte.

Quan la pèrdua és parcial es parla d'hipoòsmia.

Sol anar associada a la pèrdua del sentit del gust (agèusia) i pot ser un símptoma de covid-19.

 

antibiòtic

Fàrmac que actua contra els bacteris, eliminant-los o aturant-ne el creixement i la reproducció.

No actua contra els virus. Per tant, no és eficaç per eliminar el coronavirus causant de la covid-19.

 

anticòs

Proteïna que apareix com a resposta a l'estimulació exercida per un antigen.

Identifica i neutralitza agents patògens.

S'escriu amb accent.

Plural: anticossos.

Els anticossos també es coneixen com a immunoglobulines o, popularment, defenses.

 

antigen

Molècula capaç de provocar una resposta immunitària en l'organisme.

Paraula masculina i d'accentuació plana: un antigen.

S'escriu sense accent.

Plural: antígens (amb accent).

 

antipirètic

Fàrmac que actua contra la febre.

Sinònim: antitèrmic.

 

antivacunes

Contrari a l'administració de vacunes.

 

antiviral

Fàrmac que actua contra els virus.

Sinònim: antivíric.

 

aplanar la corba

Alentir l'augment de casos d'una epidèmia.

Vg. corba epidèmica

 

ARN  

Sigla d'àcid ribonucleic.

Molècula que permet formar les proteïnes a partir dels seus components, d'acord amb la informació de l'ADN.

També és habitual, sobretot en àmbits especialitzats, fer servir la sigla anglesa RNA.

 

ARN missatger

Molècula d'ARN que especifica la seqüència d'aminoàcids d'una proteïna.

Les vacunes desenvolupades amb ARN missatger faciliten que les nostres cèl·lules produeixin la proteïna S (de l'anglès spike o espícula) del SARS-CoV-2 per generar una resposta immunitària dins l'organisme.

Sigla: ARNm.

També és habitual, sobretot en àmbits especialitzats, fer servir la sigla anglesa mRNA.

 

asimptomàtic | asimptomàtica

Que no presenta símptomes.

S'escriu amb una sola essa i es pronuncia amb essa sorda.

 

automostra

Presa d'una mostra biològica que du a terme per la persona mateixa a qui s'ha de fer la prova.

 

bacteri

Paraula masculina: un bacteri.

Plural: bacteris.

 

biobanc

Centre on es recullen mostres biològiques de pacients per a la recerca biomèdica.

 

bombolla

Vg. grup bombolla.

 

brot epidèmic

Agrupació anormal de casos d'una malaltia en un lloc i temps determinats que afecta un nombre relativament limitat de persones.

Anglès: epidemic outbreak.

 

cadena epidemiològica

Cadena de transmissió d'una infecció.

Seqüència d'elements que s'articulen per transmetre un agent o microorganisme des de la font d'infecció fins a l'hoste.

 

càrrega viral

Quantitat de virus, concentració viral.

Sinònim: càrrega vírica.

 

cas confirmat

Persona a qui s'ha diagnosticat una malaltia.

El diagnòstic de covid-19, basat en criteris clínics i epidemiològics, es confirma amb un resultat positiu en la prova PCR.

 

cas importat / cas autòcton

El Departament de Salut fa servir el terme cas importat per referir-se a un cas confirmat que s'ha infectat fora de Catalunya i ha desenvolupat la malaltia aquí.

Per contra, es parla de cas autòcton quan hi ha hagut una transmissió local o comunitària, és a dir, quan la persona s'ha infectat aquí.

 

cas índex

Primer cas identificat d'una malaltia dins d'una població.

El cas índex no necessàriament és l'origen d'una epidèmia, sinó simplement el primer pacient identificat.

També anomenat pacient zero.

 

cas possible

Persona amb símptomes compatibles amb una malaltia, pendent de diagnòstic.

També anomenat cas sospitós.

 

cas sospitós

Sinònim de cas possible.

 

cèl·lula T

Sinònim de limfòcit T.

 

certificat covid

Acreditació que avala l'estat de vacunació d'una persona respecte a la covid, si ha passat la malaltia o si té una prova diagnòstica negativa recent.

Sinònims: passaport covid, passi covid.

 

clínica

Conjunt de símptomes associats a una malaltia.

Quan es diu que un pacient ha desenvolupat una clínica es vol dir que té símptomes compatibles amb els de la malaltia. Per exemple, en els casos de covid-19, tos seca, mal de coll, febre i sensació de dificultat respiratòria, entre d'altres.

 

clúster

Grup de casos confirmats d'una infecció concentrat en una àrea relativament ben localitzada (com ara un edifici, un barri o un poble).

 

confinament

Acció o efecte de confinar.

 

confinar

Aïllar algú dins un espai limitat per motius diversos, com ara de salut pública.

 

contacte

Persona sana que ha compartit espai amb un cas confirmat d'una malaltia infecciosa.

Són exemples de contactes pròxims (o estrets) els membres de la família d'un cas confirmat i les persones amb qui ha compartit un lloc de treball a curta distància (menys de dos metres) durant un temps prolongat.

Entre els contactes casuals (o no estrets) hi ha les persones que treballen al mateix lloc físic que un cas confirmat sense complir els cri­teris de contacte pròxim.

 

contagi

Transmissió d'una malaltia infecciosa per contacte directe (entre individus) o indirecte (a través d'un objecte, d'una superfície, etc.). 

 

contagiar

Transmetre per contagi.

No oblidem encomanar en frases com "li ha encomanat la malaltia".

 

corba epidèmica

Representació gràfica del nombre de casos d'una epidèmia en un període de temps determinat.

La corba epidèmica informa sobre el patró de comportament, la magnitud i la tendència en el temps de la malaltia.

Sinònim: corba de contagis.

Anglès: epidemic curve.
Castellà: curva epidèmica.

 

coronavirus 

Família de virus que poden causar diverses afeccions respiratòries, des de refredats comuns fins a pneumònies greus o la covid-19.

El nom coronavirus prové de les puntes en forma de corona que envolten la superfície d'aquests virus.

Entre els més coneguts hi ha els coronavirus causants de la SARS (2002), la MERS (2012) i la covid-19 (2019).

Forma abreujada: CoV.

 

covid 

Lexicalització de la sigla COVID (de l'anglès coronavirus disease), equivalent a malaltia del coronavirus.

Malaltia respiratòria causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Nom complet: covid-19.

Gènere: la covid (recollit al DIEC).

Pronunciació: paraula aguda (no *còvid).

Amb minúscula: covid, no covid, covid-free, covid+, certificat covid, covid zero, etc.

Escrivim els possibles prefixos sense guionet: anticovid, postcovid, etc.

 

covid-19 

Nom complet de la covid.

La xifra 19 fa referència a l'any en què es va identificar.

 

cribratge

Recerca sistemàtica que s'aplica a una població determinada per detectar-hi les persones afectades per una malaltia o una anomalia encara no manifestades clínicament.

Anglès: screening.

 

decubació

En el curs d'una malaltia infecciosa, temps comprès entre la desaparició dels símptomes i el restabliment complet al final del període infecciós.

S'utilitza per oposició a incubació.

 

delta

Nom amb què també es coneix la variant B.1.617.2 del virus causant de la covid-19.

Amb minúscula i sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva): la variant delta del virus

 

desconfinament

Acció o efecte de desconfinar.

 

desconfinar

Fer que algú deixi d'estar confinat.

 

desescalada

Reducció gradual de les mesures excepcionals adoptades per frenar la pandèmia.

Es tracta d'una tornada esglaonada a la normalitat i consta de diferents fases (que es poden ampliar al llarg del procés): fase 0 (fase zero o preparatòria), fase 0,5 (fase zero coma cinc o zero avançada), fase 1 (fase u o inicial), fase 2 (fase dos o intermèdia), fase 3 (fase tres o avançada).

 

dexametasona 

Fàrmac corticoide utilitzat com a antiinflamatori.

Tractament contra la covid-19.

Amb minúscula.

 

diagnòstic

Determinació d'una malaltia a partir de la història clínica del pacient, del conjunt de símptomes que presenta i de la realització d'exploracions complementàries.

Si optem pel sinònim diagnosi, recordem que és una paraula femenina (la diagnosi).

 

distància de seguretat

Espai que cal mantenir entre dues o més persones com a mesura per evitar el contagi d'una malaltia.

Sinònims: distància física, distància interpersonal.

També s'utilitza el neologisme semàntic distància social.

 

distanciament social

Conjunt de mesures de seguretat per reduir els contactes presencials entre la població amb l'objectiu de trencar les cadenes de contagi i frenar la transmissió de la malaltia.

Pot incloure el tancament d'escoles i comerços, restriccions de mobilitat en espais públics, foment del teletreball, fixació d'una distància de seguretat, etc.

 

ECDC 

Sigla del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (de l'anglès European Centre for Disease Prevention and Control).

Agència de la Unió Europea especialitzada en malalties infeccioses.

S'apostrofa: l'ECDC.

 

eliminació

Supressió d'una malaltia infecciosa en un territori determinat.

Diferent d'erradicació.

 

endèmia

Presència habitual, il·limitada en el temps, d'una malaltia en una àrea geogràfica determinada.

Per exemple, el dengue és endèmic a Centreamèrica.

Diferent d'epidèmia i de pandèmia.

 

EPI

Sigla d'equip de protecció individual.

Equipament que un treballador porta per evitar riscos laborals.

El concepte, amb minúscula (criteri): un equip de protecció individual / un EPI.

Plural de les sigles

 

epidèmia

Aparició temporal d'una malaltia en una zona determinada amb un nombre de casos que supera clarament els valors habituals.

Per exemple, a Catalunya hi sol haver una epidèmia de grip cada hivern.

Diferent d'endèmia i de pandèmia.

 

epidemiòleg | epidemiòloga

Especialista en epidemiologia.

 

epidemiologia

Branca de la medicina que estudia la relació entre les malalties i els factors socials o ambientals que les poden afavorir o provocar.

 

erradicació

Supressió d'una malaltia infecciosa a escala mundial.

Diferent d'eliminació.

S'escriu amb dues erres i es pronuncia amb erra vibrant.

 

escovilló

Bastonet que s'utilitza per obtenir mostres de la cavitat nasofaríngia en una prova PCR.

Forma incorrecta: *escobilló.

 

espícula

Proteïna de l'embolcall víric que facilita l'entrada del virus a les cèl·lules susceptibles d'infecció.

Les espícules donen als coronavirus el seu típic aspecte de corona.

Sinònim: peplòmer.

Anglès: spike.

 

estacionalitat

Variació previsible i de caràcter repetitiu en el comportament d'una malaltia, que s'associa a un període de temps determinat.

Una àmplia majoria de malalties infeccioses tenen un component estacional.

 

estatina

Fàrmac que redueix els nivells de colesterol a la sang.

Paraula femenina.

Plural: estatines.

 

estendre

Sinònim de propagar, escampar (un virus, una malaltia).

És incorrecta la forma *extendre.

 

factor de risc

Factor individual que augmenta les possibilitats de desenvolupar una malaltia.

 

fase de contenció / fase de mitigació

Quan apareix un virus nou o desconegut, les autoritats sanitàries activen l'anomenada fase de contenció (que pot ser més o menys reforçada), amb mesures d'identificació dels contactes, aïllament i seguiment individualitzat. L'objectiu últim és trencar la cadena de transmissió i liquidar, si és possible, el virus abans no s'escampi d'una manera descontrolada.

Quan no s'aconsegueix contenir la propagació del virus, es passa a la fase de mitigació, amb mesures sobre la població general per reduir-ne l'impacte sanitari, social i econòmic.

La fase de mitigació s'activa quan es perd la traçabilitat dels casos i ja no és possible identificar l'origen d'alguns dels contactes, amb increment constant de casos autòctons o transmissions locals.

 

febrícula
Febre lleugera.

 

FFP2

Vg. mascareta.

 

filtre HEPA

Filtre d'aire d'alta eficiència de retenció de partícules.

 

gel hidroalcohòlic

Gel desinfectant.

S'utilitza com a alternativa a la higiene de mans amb aigua i sabó, però no la substitueix.

Sinònims: gel antisèptic, gel higienitzant, gel sanitari.

 

germen

Sinònim de microorganisme.

S'escriu sense accent.

Plural: gèrmens (amb accent).

 

gotícula

Gota minúscula, microgota, goteta.

Les gotícules o gotetes respiratòries que expulsem quan tossim, esternudem o parlem poden transportar gèrmens infecciosos.

 

grup bombolla

En un context d'epidèmia, grup de persones que es relacionen entre si en un espai de confiança i seguretat.

Sinònim: bombolla.

La bombolla de convivència és el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre.

La bombolla ampliada inclou els altres grups estables i delimitats de persones amb què es relaciona una bombolla de convivència (per relacions familiars, laborals, escolars o recreatives).

Plural: grups bombolla.

 

hidroxicloroquina 

Fàrmac antiparasitari utilitzat contra la malària i el lupus, entre altres malalties.

Tractament experimental contra la covid-19.

Amb minúscula.

 

higiene

Una de les mesures més eficaces per evitar contagis és la higiene, especialment rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó.

En el moment de tossir o esternudar, es recomana tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper d'un sol ús o amb l'avantbraç (no amb la mà).

No s'apostrofa: la higiene.

 

hipogèusia

Pèrdua parcial del sentit del gust.

Vg. agèusia.

 

hipoòsmia

Pèrdua parcial del sentit de l'olfacte.

Vg. anòsmia.

 

hoste

Organisme que allotja o nodreix un paràsit.

 

ICTV 

Sigla del Comitè Internacional de Taxonomia de Virus (de l'anglès International Committee on Taxonomy of Viruses).

S'apostrofa: l'ICTV.

 

immunitat

Resistència natural o adquirida d'un organisme viu a un agent infecciós o tòxic.

No s'apostrofa: la immunitat.

 

immunitat cel·lular

Immunitat adquirida per mitjà de limfòcits T.

 

immunitat de grup

Immunitat d'un nombre prou gran de persones d'una comunitat, que disminueix el risc de contagi entre la resta del col·lectiu.

Sinònims: immunitat col·lectiva, immunitat de comunitat, immunitat de ramat.

 

immunogen | immunògena

Que produeix immunitat.

Plural: immunògens, immunògenes.

 

immunoglobulina

Sinònim d'anticòs (abreviació: Ig).

No s'apostrofa: la immunoglobulina.

 

incidència

Nombre de casos nous d'una malaltia determinada que apareixen en un grup o una població durant un període de temps concret.

La incidència acumulada (IA) és el nombre de casos d’una malaltia detectats en 7 (IA7) o 14 (IA14) dies per cada 100.000 habitants.

 

incubació

En el curs d'una malaltia infecciosa, temps comprès entre l'entrada de l'agent patogen i l'aparició dels primers símptomes.

En el cas de la covid-19, el període d'incubació és de dos a catorze dies.

No s'apostrofa: la incubació.

S'utilitza per oposició a decubació.

 

infecció

Invasió de microbis patògens en un organisme.

Pot ser endògena (per l'activació d'un focus infecciós en latència) o exògena (per microbis que no eren dins el cos).

Entre els microorganismes que causen malalties infeccioses hi ha bacteris, virus, fongs i protozous.

 

infecció nosocomial 

Infecció d'hospital, infecció hospitalària.

Infecció originada en un hospital o centre sanitari en una persona que, en el moment de l'ingrés, no tenia infeccions ni estava incubant-ne cap.

Inclou també les infeccions adquirides dins l'hospital i que apareixen després de l'alta hospitalària i les infeccions que afecten el personal mèdic.

 

infodèmia 

Terme format a partir d'informació i epidèmia.

Sobrecàrrega d'informació no fiable de ràpida propagació social.

No s'apostrofa: la infodèmia.

 

inocular
Sinònim d'injectar, administrar (una vacuna, un sèrum).

 

interferó

Proteïna antivírica del sistema immunitari.

Paraula masculina: l'interferó.

Plural: interferons.

Anglès: interferon.
Castelà: interferón.
Francès: interféron.

 

latència

Període d'una malaltia en què aparentment no està activa perquè no presenta símptomes.

 

leucòcit

Cèl·lula sanguínia encarregada de combatre els agents nocius.

Sinònim: glòbul blanc.

 

limfòcit

Leucòcit responsable dels mecanismes de resposta immunitària.

 

limfòcit T

Limfòcit responsable de la immunitat cel·lular.

Sinònim: cèl·lula T.

 

malaltia

És incorrecta la forma *enfermetat.    

Tampoc és correcte el terme *dolència.

 

mascareta

Màscara o careta que serveix per cobrir i protegir la cara, especialment la boca i el nas. N'hi ha de diferents tipus:

- mascaretes quirúrgiques: eviten que les persones que les porten transmetin agents infecciosos. 

- mascaretes autofiltrants: no només eviten que les persones que les porten transmetin la infecció, sinó que també les protegeixen del contagi. Es coneixen amb la sigla FFP (de l'anglès filtering face piece). N'hi ha de tres tipus, segons el grau d'efectivitat: FFP1 (les menys efectives), FFP2 i FFP3. Només són reutilitzables si porten una lletra R i solen tenir data de caducitat. Segons la nomenclatura utilitzada, també hi ha les N95 (amb un nivell d'efectivitat entre les FFP2 i les FFP3).

- mascaretes casolanes o domèstiques: no substitueixen les anteriors, però poden tenir una funció higiènica i de barrera contra la propagació de les gotícules o gotetes respiratòries que expulsem quan tossim, esternudem o parlem.

 

medicalitzar

Dotar d'equipament mèdic (espais, vehicles, etc.).

 

memòria immunitària

Capacitat adquirida per una persona que ha estat en contacte amb un antigen per respondre-hi en contactes posteriors.

 

MERS

Sigla de la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (de l'anglès Middle East respiratory syndrome), causada pel coronavirus MERS-CoV.

Paraula femenina (com síndrome): la MERS

 

MERS-CoV

Sigla del coronavirus causant de la MERS.

Paraula masculina (com coronavirus): el MERS-CoV.

 

microbi

Sinònim de microorganisme.

 

microorganisme

Organisme que no es pot observar sense l'ajuda d'un microscopi.

Sinònims: microbi, germen.

 

molnupiravir 

Fàrmac antiviral.

Tractament contra la covid-19.

Amb minúscula.

 

mutació

Alteració permanent d’un o més caràcters hereditaris com a conseqüència d’un canvi en el material genètic d’una cèl·lula.

 

negatiu | negativa

Persona que s'ha sotmès a un test, una prova, un assaig clínic, etc., i els resultats de l'anàlisi han sortit negatius.

Faran una segona prova a tots els negatius

 

nombre reproductiu bàsic

Vg. R0.

 

nombre reproductiu empíric

Vg. Rho.

 

nosocomial

Vg. infecció nosocomial.

 

òmicron

Nom amb què també es coneix la variant B.1.1.529 del virus causant de la covid-19.

Té diferents subvariants (o subllinatges), com ara la BA.2, que es llegeix be a punt dos o be a dos (també coneguda com a òmicron sigil·losa); l'XE, que es llegeix ics e; l'XBB.1.5, que es llegeix ics be be u punt cinc (també coneguda informalment com a Kraken), etc.

Sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva):

la variant òmicron del virus
l'òmicron
l'òmicron BA.2 o òmicron sigil·losa
l'òmicron BA.2.75 o òmicron centaure
l'òmicron XE
l'òmicron XBB.1.5

Accentuació: paraula esdrúixola (no *omicron).

 

OMS 

Sigla de l'Organització Mundial de la Salut.

S'apostrofa: l'OMS.

Anglès: WHO (World Health Organization).

 

Orfeu

Nom d'un programa de la Generalitat de Catalunya per detectar la covid-19 a partir d'un cribratge massiu de la població.

Sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva): el programa Orfeu.

 

pacient zero

Sinònim de cas índex.

 

pandèmia

Epidèmia estesa a molts països.

La diferència entre epidèmia i pandèmia no es basa estrictament en la gravetat de la malaltia, sinó en l'extensió geogràfica i el nombre d'afectats.

L'OMS és l'autoritat internacional encarregada de confirmar oficialment una pandèmia.

11-3-2020: l'OMS qualifica la covid-19 de pandèmia.

 

pantalla facial

Peça amb visera transparent que serveix per protegir-se la cara.

En l'àmbit sanitari s'utilitza per reduir la transmissió de malalties infeccioses.

 

patir

Evitem un abús d'aquest verb en casos com ara:

Mesures per reduir el risc de patir la infecció
Mesures per reduir el risc d'infectar-se

 

patogen

Dit del microorganisme que pot causar una malaltia.

S'escriu sense accent.

Plural: patògens (amb accent).

 

patogenicitat

Capacitat que té un microorganisme de causar una malaltia.

 

PCR 

Sigla de reacció en cadena per la polimerasa (de l'anglès polymerase chain reaction).

Prova de laboratori, considerada l'estàndard de referència per al diagnòstic molecular.

Entre altres aplicacions, s'utilitza per identificar el virus de la covid-19.

Gènere: la (prova) PCR, el (test) PCR.

 

pic epidèmic

Moment de màxima intensitat d'una epidèmia.

Gràficament es representa en el punt més alt de la corba epidèmica.

Sinònim: pic de contagis.

 

pneumònia 

Inflamació pulmonar aguda originada per una infecció.

Paraula esdrúixola. La p inicial no es pronuncia.

Sinònim: pulmonia.

 

polaina

Peça ajustable, generalment de plàstic o altres materials d'un sol ús, utilitzada per cobrir el calçat com a mesura d'higiene en determinades zones d'hospitals, laboratoris, etc.

 

positiu | positiva

Persona que s'ha sotmès a un test, una prova, un assaig clínic, etc., i els resultats de l'anàlisi han sortit positius.

A l'escola hi ha hagut sis positius en (o per/de) coronavirus

 

prevalença

Nombre de persones afectades en un període de temps concret per una determinada malaltia, o exposades a un determinat factor de risc, amb relació al nombre total d'habitants d'una població.

 És incorrecta la forma *prevalència.

 

prova d'antígens

Vg. test d'antígens.

 

prova serològica

Vg. test serològic.

 

quarantena

Mesura de seguretat que s'aplica durant la fase de transmissibilitat d'una malaltia contagiosa a persones que hi han estat exposades potencialment perquè, en cas d'emmalaltir, es redueixi el risc que l'encomanin.

Forma incorrecta: *quarentena.

 

rastreig

Acció de rastrejar.

 

rastrejador | rastrejadora

Persona encarregada de rastrejar.

 

rastrejar

Fer l'estudi dels contactes d'una persona infectada, tant per determinar on i com es va poder contagiar com per identificar altres persones a qui hagi pogut encomanar la malaltia.

 

rebrot

Reaparició d'un brot epidèmic.

 

recaiguda

Reactivació d'una malaltia que estava en vies de curació.

Es parla de recaiguda quan la persona s'estava recuperant però encara no havia acabat el període de convalescència.

Diferent de recidiva.

 

recidiva

Reaparició en una persona sana d'una malaltia que ha tingut fa poc.

Es parla de recidiva quan la persona ja havia acabat el període de convalescència.

Diferent de recaiguda.

 

remdesivir

Fàrmac antiviral.

Tractament contra la covid-19.

Amb minúscula.

 

remetre

Perdre intensitat (una malaltia, uns símptomes).

 

reservori

Teixit o cèl·lula que actua com a dipòsit on un agent infecciós es manté en estat de latència o en condicions de resistència.

 

respirador

Aparell que proporciona una respiració artificial mecànica.

 

resposta immunitària

Reacció de l'organisme contra la presència de substàncies estranyes vehiculada per les cèl·lules i les molècules del sistema immunitari.

La resposta immunitària que desenvolupem davant d'una infecció pot fer que tinguem prou defenses per no posar-nos malalts. Per contra, quan la resposta és exagerada o descontrolada, pot acabar afectant greument els nostres propis òrgans.

 

Rho 

Nom de la lletra grega ρ, que en epidemiologia matemàtica s'utilitza per designar la velocitat reproductiva empírica (també anomenada velocitat de contagis empírica, nombre reproductiu empíric, taxa reproductiva empírica).

Velocitat reproductiva efectiva (Rt) determinada empíricament per càlcul directe a partir de les dades del nombre de persones contagiades al llarg del temps. Més informació: BIOCOMSC (UPC).

Es tracta del quocient que resulta de dividir la mitjana dels infectats durant un interval de dies determinat per una mitjana anterior. Si aquest valor és més gran que 1, l'epidèmia s'escampa; si és més petit que 1, l'epidèmia està en procés de control.

Escrivim Rho (amb hac, per evitar confusions amb R0) i pronunciem ro.

Gènere: la Rho.

 

Rt / Rt

Abreviació de la velocitat reproductiva efectiva (també anomenada velocitat de contagis efectivanombre reproductiu efectiutaxa reproductiva efectiva).

Dada estimativa, basada en models matemàtics, del nombre de persones a qui contagia de mitjana un individu infectat un cop ja ha començat una epidèmia.

Escrivim Rt (una erra majúscula seguida d'una te subíndex) o directament Rt, pronunciem erra te i optem per apostrofar-ho: l'Rt, d'Rt.

Gènere: depèn del substantiu que es fa servir en cada context: una (velocitat) Rt alta, un (nombre) Rt alt.

 

R0 / R0 

Abreviació de la velocitat reproductiva bàsica (també anomenada velocitat de contagis bàsicanombre reproductiu bàsictaxa reproductiva bàsica).

Dada estimativa del nombre de persones a qui contagia de mitjana un individu infectat quan comença una possible epidèmia.

Marca el ritme de contagis propi de la malaltia a l'inici del procés, quan encara no s'hi ha intervingut amb mesures de control. En fases posteriors s'utilitzen altres paràmetres de càlcul, com ara l'Rt (velocitat reproductiva efectiva) o la Rho (velocitat reproductiva empírica).

El valor R0 = 1 és el llindar per sobre del qual es parla de brot epidèmic.

Escrivim R0 (una erra majúscula seguida d'un zero subíndex) o directament R0, pronunciem erra zero i optem per apostrofar-ho: l'R0, d'R0.

Gènere: depèn del substantiu que es fa servir en cada context: una (velocitat) Ralta, un (nombre) Ralt.

Diferent de Rho.

 

salt d'espècie

Pas d'un agent infecciós, com ara un virus, des d'un reservori fins a un hoste nou.

Quan el salt és entre els animals i els éssers humans es parla de salt d'espècie zoonòtic o zoonosi.

 

salvaorelles

Dispositiu, generalment de plàstic, on es fixen els cordills o les gomes de la mascareta com a mesura de protecció de les orelles.

Paraula masculina: un salvaorelles.

Plural: els salvaorelles.

 

SARS

Sigla de la síndrome respiratòria aguda greu (de l'anglès severe acute respiratory syndrome), causada pel coronavirus SARS-CoV.

Paraula femenina (com síndrome): la SARS

 

SARS-CoV

Sigla del coronavirus causant de la SARS.

Paraula masculina (com coronavirus): el SARS-CoV.

 

SARS-CoV-2

Sigla del coronavirus causant de la malaltia covid-19.

Es tracta del nom oficial del coronavirus, fixat per l'ICTV. En un primer moment, com a nom provisional, predominava la sigla 2019-nCoV (nou coronavirus del 2019).

D'acord amb l'OMS, els mitjans de comunicació també fem servir fórmules com el virus responsable de la covid-19, el (virus) covid-19 (informació de l'OMS), el nou coronavirus o, directament, el coronavirus.

També d'acord amb l'OMS, evitem divulgar denominacions que podrien estigmatitzar localitats o col·lectius, com ara el coronavirus de Wuhan o el coronavirus xinès.

 

sèpsia

Resposta inflamatòria generalitzada de l'organisme davant d'una infecció.

Anglès: sepsis.
Castellà: sepsis.

 

seqüela

Mal físic o psíquic que persisteix després del final d'una malaltia i que n'és una conseqüència.

 És incorrecta la forma *seqüel·la.

 

seropositiu | seropositiva

Que té anticossos en el sèrum sanguini.

Plural: seropositius, seropositives.

 

seroprevalença

Nombre de persones que han desenvolupat anticossos respecte a un antigen concret en relació amb el nombre total de persones a qui s'ha fet una prova serològica.

L'estudi de seroprevalença permet saber de manera aproximada quin és el nivell d'immunitat que ha desenvolupat la població respecte a una malaltia concreta.

Forma incorrecta: *seroprevalència.

 

símptoma

Canvi en el funcionament normal de l'organisme, indici de malaltia.

La covid-19 presenta en els casos lleus uns símptomes similars als de la grip estacional. En els casos greus, la infecció pot causar pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions. Els pacients crítics o més greus solen ser gent gran o persones amb alguna malaltia cardíaca, pulmonar o d'alteració de la immunitat.

 

sindèmia

Adaptació de l'anglès syndemic.

Coexistència de dues o més malalties que s'escampen entre la població per la interacció o sinergia de factors biològics i socials.

 

síndrome

Paraula femenina: una síndrome.

 

sistema immunitari

Sistema de defenses propi de l'organisme.

Inclou el conjunt de teixits, cèl·lules i molècules implicats en la immunitat.

El nostre organisme activa el sistema immunitari quan detecta l'entrada d'agents patògens, per intentar combatre'ls i eliminar-los.

 

soca

Grup d'organismes d'una espècie determinada caracteritzats per algunes particularitats biològiques. 

Diferent de variant.

Castellà: cepa.

 

supercontagiador | supercontagiadora

Persona amb capacitat de transmetre un virus a un nombre inusualment alt d'individus no infectats.

Sinònims: supervector, superpropagador.

Anglès: superspreader.
Castellà: supercontagiador.
Francès: superinfecteur.

 

SUVEC

Sigla del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.

Paraula masculina: el SUVEC.

 

taxa de mortalitat / taxa de letalitat

La taxa de mortalitat indica el nombre de persones que moren d'una determinada malaltia respecte al conjunt de la població.

La taxa de letalitat indica el nombre de persones que moren d'una determinada malaltia respecte al conjunt de persones que tenen la malaltia (és a dir, la mortalitat entre els malalts).

 

taxa de reproducció bàsica

Vg. R0.

 

test

Prova.

Plural: tests o testos.

 

test d'antígens

Test que permet identificar la presència d'un determinat antigen a partir de l'anàlisi d'una mostra nasal o de saliva.

A diferència del test serològic, el test d'antígens detecta si la persona és actualment portadora del virus.

Sinònims: test antigènic, prova antigènica, prova d'antígens.

 

test serològic

Test de detecció o de mesura de la presència d'anticossos específics a la sang.

A diferència del test d'antígens, el test serològic detecta si la persona ha estat en contacte amb el virus en algun moment (pot ser una infecció actual o passada).

Sinònim: prova serològica.

 

testar

Sotmetre a prova per mitjà d'un test.

 

testatge

Acció de testar.

 

toc de queda

Mesura que un govern o una autoritat pot prendre en circumstàncies excepcionals consistent a restringir a la població la mobilitat al carrer durant unes hores concretes, generalment de nit.

 

tocilizumab 

Fàrmac immunosupressor.

Tractament contra la covid-19.

Amb minúscula.

 

tractament compassiu

Utilització d'un fàrmac que encara està en període experimental per tractar malalts en fase molt avançada o per als quals no hi ha cap altre medicament.

 

traçabilitat

Capacitat d'identificar l'origen, l'evolució i la localització d'una infecció.

La pèrdua de la traçabilitat dels casos de covid-19 implica canvis en la fase de contenció / fase de mitigació.

 

transmissió vertical

Pas d'una infecció o d'una malaltia de la mare al fetus.

Sinònim: transmissió maternofetal.

 

triatge

Procediment de classificació de les persones que arriben a un servei d'urgències hospitalàries d'acord amb la gravetat del seu estat.

 

UCI

Sigla d'unitat de cures intensives.

La sigla s'apostrofa: l'UCI.

La denominació completa no s'apostrofa: la unitat de cures intensives.

 

UVI

Sigla d'unitat de vigilància intensiva.

La sigla s'apostrofa: l'UVI.

La denominació completa no s'apostrofa: la unitat de vigilància intensiva.

 

vacuna

Preparat terapèutic per potenciar una resposta immunitària concreta.

Els laboratoris farmacèutics utilitzen diferents estratègies contra la covid-19: vacunes basades en ARN missatger (Moderna, BioNTech / Pfizer), en adenovirus (AstraZeneca, Janssen, Sputnik V), en proteïna recombinant (Hipra), en ADN (ZyCoV-D), etc.

 

vacunal

Relatiu a la vacuna.

 

vacunòdrom

Recinte o espai habilitat per fer-hi vacunacions massives.

 

variant / soca d'un virus

En la mutació d'un virus, es parla de variant si hi ha modificacions més o menys lleus i de soca nova quan es tracta d'un canvi substancial.

L'OMS denomina les diferents variants del virus de la covid-19 amb lletres gregues. Fem servir la forma catalana dels noms d'aquestes lletres, amb minúscula i sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva): alfa, beta, gamma, delta, òmicron, etc. Més informació: OMS.

 

velocitat reproductiva bàsica

Vg. R0.

 

velocitat reproductiva efectiva

Vg. Rt.

 

velocitat reproductiva empírica

Vg. Rho.

 

viricida

Fàrmac que neutralitza o destrueix un virus.

Forma incorrecta: *virucida.

 

virus

Microorganisme infecciós.

 

virus inactivat

Virus al qual s'ha aplicat algun mètode físic o químic per eliminar-ne la capacitat de rèplica.

S'utilitza com a component principal d'algunes vacunes.

 

Wuhan 

Ciutat xinesa, capital de la província de Hubei, on es va identificar per primera vegada el coronavirus causant de la covid-19.

 

zona de risc

Lloc geogràfic amb molts casos d'infecció.

 

zoonosi

Malaltia infecciosa que es transmet de manera natural dels animals a l'espècie humana i viceversa.

 

Continguts: 47368
ésAdir