Continguts: 46950

La Marató 2021: salut mental

Amb motiu de La Marató del 2021 (19 de desembre), dedicada a la salut mental, recollim a continuació una selecció de termes que poden presentar dubtes lingüístics.

Per al tractament d'informacions relacionades amb la salut mental, remetem al manual d'ús del llibre d'estil.

Per consultar definicions i equivalències en altres llengües: Diccionari de psiquiatria, del Termcat.

Convencions gràfiques: escrivim La Marató amb majúscules i sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva).

 

ús correcte / ús incorrecte Terme destacat d'aquesta edició: TRASTORN

 No: transtorn.

 Sí: trastorn.

 

addicció

Dependència a una substància o a una pràctica, més enllà del control voluntari.

Pot ser de caràcter químic (tabac, ansiolítics, alcohol, opiacis) o conductual (internet, videojocs, compres…).

 

alimentari, -ària

Exemple: trastorn de la conducta alimentària (TCA).

 És incorrecta la forma *alimentici, -ícia

 

anàlisi

Paraula femenina: una anàlisi.

Plural: anàlisis. Exemple: anàlisis clíniques.

 Són incorrectes les formes *un anàlisi, *una anàlisis, *les anàlisi.

 

crisi d'angoixa

Sinònim: atac de pànic.

Plural: crisis d'angoixa.

 Són incorrectes les formes *una crisis, *les crisi.

 

diagnòstic

Si optem pel sinònim diagnosi, recordem que és una paraula femenina (la diagnosi).

 

malaltia

 Són incorrectes les formes *enfermetat i *dolència.    

 

prevalença

 És incorrecta la forma *prevalència.

 

psicosi

Plural: psicosis.

 Són incorrectes les formes *la psicosis, *les psicosi.

 

TCA 

Sigla del trastorn de la conducta alimentària.

Exemples: bulímia (derivat: bulímic, -a) i anorèxia (anorèxic, -a; anorèctic, -a).

 

TDAH 

Sigla del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat.

 

TEA 

Sigla del trastorn de l'espectre autista.

 

TLP 

Sigla del trastorn límit de la personalitat.

 

TOC 

Sigla del trastorn obsessivocompulsiu.

 

trastorn d'ansietat

L'ansietat és una resposta natural davant la percepció d'un perill potencial.

Parlem de trastorn d'ansietat quan la sensació d'ansietat sobrepassa la capacitat de concentració, crea malestar i fa alterar les activitats de la vida diària. 

Exemples: crisi d'angoixa i TOC.

 

trastorn de l'estat d'ànim

Exemples: depressió i trastorn bipolar.

 

trastorn del neurodesenvolupament

Exemples: TDAH, TEA i els trastorns de l'aprenentatge.

 

trastorn psicòtic

Exemple: esquizofrènia.

 


Continguts: 46950
ésAdir