Continguts: 46950

La Marató 2016: ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques

Amb motiu de La Marató del 2016 (18 de desembre), dedicada a l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, recollim a continuació una selecció de termes que poden presentar dubtes lingüístics.

Aquest document inclou tant terminologia especialitzada de l'edició d'aquest any de La Marató com orientacions d'ús sobre lèxic general relacionat.

Hem elaborat aquest vocabulari en col·laboració amb el Termcat. Recomanem consultar el seu relat immersiu, amb els termes més destacats, i el diccionari en línia Terminologia de l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, amb més de 200 fitxes.

 

Convencions gràfiques:

Escrivim La Marató amb majúscules i sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva): més informació.afàsia

Alteració de la capacitat d'expressar-se i de comprendre el llenguatge verbal, a causa d'una lesió o una malaltia cerebrals.

Pronúncia: essa sonora.

 

alèxia

Pèrdua de la facultat de llegir, generalment associada a una afàsia.

Es presenta en diversos graus, amb problemes per reconèixer les paraules o les lletres.

 

alimentari, -ària

Relatiu o pertanyent als aliments.

És incorrecta la forma *alimentici, -ícia.

 

amnèsia

Pèrdua total o parcial de la memòria.

Pronúncia: essa sonora.

 

amnèsia posttraumàtica

Amnèsia que afecta la memòria dels esdeveniments simultanis o immediatament previs a un traumatisme cranioencefàlic.

S'escriu sense guionet.

 És incorrecta la forma *post-traumàtica.

 

anòmia

Incapacitat d'anomenar objectes o de reconèixer-los a partir dels seus noms.

Pronúncia: paraula esdrúixola.

 

anticoagulant

Fàrmac que inhibeix la coagulació sanguínia.

Disminueix el risc d'obstrucció de les artèries i venes amb l'objectiu d'evitar conseqüències greus, com ara un ictus.

S'escriu sense guionet.

 És incorrecta la forma *anti-coagulant.

 

apràxia

Incapacitat d'executar voluntàriament i d'una manera apropiada determinats gestos o moviments apresos amb anterioritat.

 

atàxia

Pèrdua de la coordinació dels moviments que comporta problemes d'equilibri i pertorbacions de la marxa, entre d'altres.

 

bradicàrdia

Freqüència cardíaca inferior a la normal.

 

bypass

Via complementària que crea el cirurgià mitjançant una vena o un conducte.

 

cerebel

Porció de l'encèfal situat a la part posterior del crani, a prop de l'origen de la medul·la espinal.

El cerebel controla sobretot l'equilibri motor. Un ictus de cerebel sol provocar desequilibri, descoordinació i mareig.

 

cranial

Relatiu al crani. 

És incorrecta la forma *craneal.

 

dependent

Que està en situació de dependència, que necessita els altres per dur a terme activitats bàsiques de la vida diària.

 Amb aquest significat, és incorrecta la forma depenent: persones dependents (no depenents).

 

diabetis

Trastorn general del metabolisme que es manifesta en un augment anormal dels nivells de glucosa a la sang.

La diabetis és un factor de risc en l'ictus.

  És incorrecta la forma *diabetes.

 

diagnosi

Sinònim de diagnòstic.

Paraula femenina: la diagnosi.

Plural: diagnosis.

 Són incorrectes les formes *la diagnosis, *les diagnosi.

Pronúncia: essa sonora.

 

disfàgia

Dificultat per empassar-se els aliments causada per lesions o per alteracions neuromusculars.

 

freqüència cardíaca

Velocitat a què batega el cor, és a dir, nombre de vegades que es contrau el cor en un temps determinat. Habitualment es representa en batecs per minut.

La freqüència cardíaca pot ser normal (entre 60 i 100 batecs cada minut, tot i que és diferent en cada persona), ràpida (taquicàrdia) o lenta (bradicàrdia).

 No s'ha de confondre amb ritme cardíac.

 

hemiparèsia

Parèsia que afecta una meitat del cos.

Comporta dificultats per moure el braç i la cama de la mateixa banda del cos.

Pronúncia: essa sonora.

 

hipertensió arterial

Pressió arterial superior a la normal.

No s'apostrofa: la hipertensió arterial.

 

hipotensió arterial

Pressió arterial inferior a la normal.

No s'apostrofa: la hipotensió arterial.

 

ictus

Accident vascular cerebral.

Afecta la circulació sanguínia al cervell i provoca la mort de neurones.

Cal distingir l'ictus isquèmic (per l'obstrucció d'una artèria del cervell) de l'ictus hemorràgic (pel trencament d'una artèria). 

Ictus a l'hemisferi dret: paràlisi de la banda esquerra del cos.
Ictus a l'hemisferi esquerre: paràlisi de la banda dreta del cos.

El terme prové del llatí ictus, 'cop, xoc' (l'ictus se sol manifestar d'una manera sobtada i violenta, com un cop al cervell).

Formes populars: atac de feridura, embòlia.

 

isquèmia

Disminució o suspensió de la circulació arterial en una part del cos.

No s'apostrofa: la isquèmia.

 

lesió traumàtica

Lesió causada per una acció exterior violenta.

La lesió cerebral traumàtica pot afectar aquelles àrees del cervell responsables del moviment, les sensacions, les emocions, la conducta, l'atenció, la memòria i el llenguatge.

La lesió medul·lar traumàtica pot provocar paràlisi de la mobilitat voluntària i absència de sensibilitat per sota de la zona afectada, a més d'altres trastorns i malalties derivades. 

 

malaltia

És incorrecta la forma *enfermetat.    

Tampoc és correcte el terme *dolència.

 

medul·la espinal

Cordó nerviós, situat dins la columna vertebral, que permet al cervell rebre informació de la resta de l'organisme i enviar les ordres que regulen els moviments.

Pronúncia de medul·la: paraula plana.

 

múscul

Teixit fibrós i elàstic que fa possible el moviment de les diferents parts del cos.

 Amb aquest significat, és incorrecta la forma muscle.

 

paràlisi

Pèrdua de la mobilitat d'un múscul o d'un grup de músculs.

Plural: paràlisis.

 Són incorrectes les formes *la paràlisis, *les paràlisi.

Pronúncia: essa sonora.

 

parèsia

Paràlisi lleugera o incompleta.

Pronúncia: essa sonora.

 

-plegia / -plègia

Forma sufixada (culta / popular) que indica paràlisi d'alguna part del cos.

La forma popular és -plègia: hemiplègia (paràlisi de la meitat del cos), paraplègia (de les extremitats inferiors), tetraplègia (de les extremitats superiors i inferiors).

 

prevalença

Nombre de persones afectades en un període de temps concret per una determinada malaltia, o exposades a un determinat factor de risc, amb relació al nombre total d'habitants d'una població.

 És incorrecta la forma *prevalència.

 

ritme cardíac

Regularitat i cadència que tenen els batecs del cor. Pot ser regular o irregular.

El ritme normal del cor s'anomena ritme sinusal, que és regular i té la capacitat d'adaptar-se a les necessitats de l'organisme en cada moment.

 No s'ha de confondre amb freqüència cardíaca.

 

seqüela

Mal físic o psíquic que persisteix després del final d'una malaltia i que n'és una conseqüència.

 És incorrecta la forma *seqüel·la.

 

síndrome

Paraula femenina: una síndrome.

 És incorrecta la forma *un síndrome.

 

sobtat, -ada

 És incorrecta la forma *súbit, -a.

Exemple: mort sobtada.

 

taquicàrdia

Freqüència cardíaca superior a la normal.

 

trastorn

 És incorrecta la forma *transtorn

 

traumatisme cranioencefàlic

Lesió cerebral causada per una força externa.

 És incorrecta la forma *craneoencefàlic, -a.

 

trombectomia

Operació quirúrgica que consisteix a extreure un trombe d'una artèria o d'una vena.

 

UCI

Sigla d'unitat de cures intensives.

La sigla s'apostrofa: l'UCI.

La denominació completa no s'apostrofa: la unitat de cures intensives.

Pronúncia

 

UVI

Sigla d'unitat de vigilància intensiva.

La sigla s'apostrofa: l'UVI.

La denominació completa no s'apostrofa: la unitat de vigilància intensiva.

Pronúncia

 

vessament

Acció de sortir sang d'un vas cap a l'exterior.

Castellà: derrame.

Pronúncia: essa sorda.


Continguts: 46950
ésAdir