Continguts: 47018

UCI

AFI:
úsi

Sigla d'unitat de cures intensives.

La sigla s'apostrofa; la denominació completa, no:

l'UCI (la u és tònica)
la unitat de cures intensives (la u és àtona)

El concepte, amb minúscula: criteri.

Plural de les sigles

Pronúncia

Continguts: 47018
ésAdir