Continguts: 46950

estatus

AFI:       [or.] əstátus
    [occ.] estátus

Posició d'un individu dins d'un grup social pel fet que és dipositari d'un cert honor o prestigi, i que implica un estil de vida determinat.

Diferent de statu quo

Plural invariable

Continguts: 46950
ésAdir