Continguts: 47487

swing

Anglicisme.

1. Estil musical.

2. Qualitat rítmica característica d'aquest estil.

Sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva): criteri.

Lèxic música

Continguts: 47487
ésAdir