Continguts: 47003

Ieclà

Forma habitual en català (el Ieclà, el Ieclà CF) de referir-nos al Yeclano CF (nom oficial), equip de Iecla.

Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

Criteri de traducció dels noms dels equips
Equips de futbol: competicions espanyoles

Continguts: 47003
ésAdir