Continguts: 47167

La "x": el so xeix

1. En registres formals, en català oriental es pronuncia fricativa (igual que she en anglès) la x en posició inicial (xai) i postconsonàntica (planxa). En català occidental és africada (sona tx).

En registres informals la pronunciem africada (tx).

2. La i del dígraf ix no es pronuncia en català oriental, però sí que sona en la variant occidental (caixa).

3. La x darrere i accentuada es pronuncia generalment com la xeix (Flix), però en alguns cultismes sona ks (crucifix).

Més informació: GIEC (4.2.3.1).

La "x"

Continguts: 47167
ésAdir