Continguts: 47368

Fonètica: els grups "-press-", "-gress-" i "-miss-"

En registres formals, els grups -press-, -gress- i -miss- es pronuncien amb essa sorda, d'acord amb la grafia.

En registres informals, és habitual i admissible pronunciar tots aquests grups amb essa sonora, fet que constitueix un dels trets diferenciadors entre els usos formals i informals del català oral.

Essa sorda i essa sonora

Continguts: 47368
ésAdir