Continguts: 47370

surienc | surienca

Recollit, entre altres obres, al GDLC, al GD62, al DDLC i al DNV.

De Súria.

Continguts: 47370
ésAdir