Continguts: 47547

sisplau

Recollit, entre altres obres, al GD62.

Lexicalització de si us plau, expressió de cortesia per demanar alguna cosa.

Optem per sisplau en tots els registres i l'apliquem a tots els tractaments.

Expressions com si et plau o si li plau es restringeixen a contextos molt formals o amb connotacions especials que es vulguin remarcar.

Equivalent: per favor.

Tractaments en traducció i doblatge

please / sisplau

Continguts: 47547
ésAdir