Continguts: 47352

seqüenciar

Recollit, entre altres obres, al GDLC, al GD62 i al DNV.

Establir una successió o una sèrie ordenada (de coses relacionades).

Continguts: 47352
ésAdir