Continguts: 47541

led

Lexicalització de l'anglès light-emitting diode, equivalent a díode de llum.

Gènere masculí: un led.

Plural: invariable com a adjectiu (llums led) i variable com a substantiu (tres leds).

Continguts: 47541
ésAdir