Continguts: 47487

Ús del guionet

1. Norma general: sense guionet

1.1. Compostos

curtcircuit, franctirador, guardaespatlles, marcapassos, muntacàrregues, trencaclosques

1.2. Prefixos

antiboira, coautora, exministre, hiperactivitat, postelectoral, preinscripció, proamericà, proxinès, subdirector, ultradreta, vicepresidenta

 

2. Compostos: casos amb guionet

2.1.

Si el primer element és un punt cardinal: nord-est, sud-africà.

2.2.

Si un dels components ja porta guionet: tractat anglo-nord-americà, actriu hispano-nord-americana.

2.3.

En els compostos repetitius: txa-txa-txaping-pongziga-zaga.

2.4.

En els compostos catalans, si el primer element acaba en vocal i el segon comença per r-, s- o x-: penja-robes, penya-segat, para-xocs.

2.5.

En els numerals compostos (desena+unitat, unitat+centena): trenta-dos, quatre-cents.

2.6.

Si el primer element té accent gràfic: ciència-ficció, déu-n'hi-do.

2.7.

Si el compost inclou xifres o símbols: goma-2, omega-3.

2.8.

Per evitar lectures incorrectes (blanc-i-blau, baix-empordanès) o grafies que poden resultar estranyes (abans-d'ahir).

2.9.

Escrivim sense guionet els compostos amb formes prefixades amb -o entre els elements: (cimera) hispanofrancesa, (ciutadà) hispanopalestí, (eix) francoalemany, (actriu) italosuïssa, (periodista) kurdosirià, (acord) russoxinès, audiovisual, cardiovascular, catalanoparlant, espaciotemporal, fisicoquímic, grecollatí, grecoromà, heterosexual, historicoartístic, homosexual, israelianopalestí, politicosocial, socioeconòmic.

Excepcionalment, l'OIEC considera acceptable l'ús del guionet si en algun context concret es vol remarcar la diferència entre casos com hispano-americà (entre Espanya i Amèrica) i hispanoamericà (d'Hispanoamèrica): tractat hispano-americà / països hispanoamericans.

 

3. Prefixos: casos amb guionet

3.1.

Quan l'adverbi "no" apareix davant d'un substantiu o un adjectiu i actua, excepcionalment, com un prefix (només expressions ja lexicalitzades en àmbits especialitzats): literatura de no-ficció, la no-violència, l'art no-figuratiu. Més informació

Als nostres mitjans també optem pel guionet en aquests casos:

3.2.


Per evitar confusions entre paraules (ex-portador, ex-pres, pre-ocupació) o grafies que poden resultar estranyes (ex-executiu, ex-xa, ex-xofer, co-comissari, co-coordinadora).

Cas equiparable a 2.8.

3.3.

Si el prefix va davant d'una paraula que ja porta guionet: anti-nord-americà, ex-blanc-i-blau, anti-covid-19 (però: anticovid).

Cas equiparable a 2.2.

3.4.

Si el prefix va davant de xifres, símbols, majúscules, cometes o cursiva: sub-21, súper-8, post-1-Opre-€, anti-Trump, post-Maastricht, ex-"bianconero".

Cas equiparable a 2.7.

 

4. Prefixos: sintagmes

L'OIEC distingeix entre prefixos que afecten una sola paraula i prefixos que afecten sintagmes lexicalitzats.

Per simplificar i evitar asimetries, optem per seguir la norma general (1.2) tant davant paraules com davant sintagmes i escrivim de manera aglutinada (sense guionets ni espais) autocop, autocop d'estatexdirector, exdirector general, exministra, exministra de Sanitat, exprimera ministra, excap de campanya, excomissari, excomissari en cap, exdelegat, exdelegada del govern, exalt càrrec, exalta comissionada, proamnistia, prodret de vaga, prodrets humans, subdirectora, subdirectora general, subdirecció general, vicepresident, vicepresident primer, viceprimera ministra, vicesecretari general, etc.

 

Continguts: 47487
ésAdir