Continguts: 47487

fondeig

Recollit, entre altres obres, al GDLC, al GD62, al DDLC i al DNV.

Acció de fondejar una embarcació.

Continguts: 47487
ésAdir