Continguts: 47541

donar gust

Recollit, entre altres obres, al DCVB, al DAUX i al DDLC.

Al costat de causar satisfacció, ser plaent, donar bo, fer bo, fer goig.

Donava gust sentir-lo parlar

També donar-se el gust:

De tant en tant em dono el gust de no fer res

Continguts: 47541
ésAdir