Continguts: 47321

cerca i captura

Recollit, entre altres obres, al DDLC.

Ordre donada per l'autoritat judicial a la governativa per buscar i detenir una persona implicada en un procés penal.

Al costat de crida i cerca.

Variants [ús no recollit al DIEC]: recerca i captura (recollit al DDLC) i busca i captura (recollit al DNV).

Castellà: busca y captura.

Continguts: 47321
ésAdir