Continguts: 47540

DDLC

"Diccionari descriptiu de la llengua catalana".

Institut d'Estudis Catalans.

Presentat el 27-5-2019.

Pren com a referència els materials lèxics reunits en el "Corpus textual informatitzat de la llengua catalana" (CTILC). També recull, com a material complementari, informacions procedents de la base de dades lexicogràfica BDLex.


Llengües: 
Continguts: 47540
ésAdir